Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SEB skruvar upp BNP-prognosen för Sverige

2016-05-18 09:09

SEB räknar med att den svenska bruttonationalprodukten (BNP) kommer att växa med 4,0 procent 2016 (jämfört med prognosen på 3,7 procent från den 9 februari) och att tillväxten blir 2,8 procent (2,8) under 2017. Det framgår av en konjunkturbedömning på onsdagen.

"Svensk BNP-tillväxt bromsar in 2017 utan dramatik. En rekordtillväxt i offentlig konsumtion - högsta på 20 år - driven av flyktingrelaterade utgifter, bostadsbyggande samt lite snabbare exportuppgång i spåren av en svag krona bidrar till att BNP-tillväxten 2016 blir 4,0 procent", skriver SEB i rapporten.

Mindre migrationsflöden samt resursrestriktioner i byggsektorn bedöms dämpa tillväxten 2017.

Den kalenderkorrigerade BNP-tillväxten bedöms uppgå till 3,8 procent 2016 (3,5). Under 2017 väntas den uppgå till 3,0 procent (3,0).

Konsumentpriserna väntas öka med 0,9 procent 2016 (+0,6) och under 2017 väntas de stiga med 1,4 procent (+1,6). KPIF väntas hamna på +1,4 procent 2016 (+1,2) och +1,5 procent 2017 (+1,5).

Banken förväntar sig att arbetslösheten uppgår till 6,9 procent 2016 (6,7) och att den hamnar på 6,5 procent under 2017 (6,6).

"Att jämviktsarbetslösheten är 6,5-7 procent innebär ett mer ansträngt resursutnyttjande och försvårar möjligheten att nå regeringens jobbmål 2020 (lägst EU-arbetslöshet). När avtalsrörelsen 2016 summeras har vi justerat ned löneprognosen till 2,7 procent från tidigare 3,1 procent", skriver SEB.

Banken räknar med att utfallet från 2017 års avtalsrörelse ger högre lönetillväxt med anledning av ett mer ansträngt arbetsmarknadsläge. Det innebär ändå sammantaget att KPIF-inflationen ändå inte når tvåprocentsmålet i slutet av 2017.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom