Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Semcon omstrukturerar - ska spara 10 miljoner om året

2019-03-14 08:38
Foto: Semcon

Semcon strukturerar om sitt största affärsområde Engineering Services för att vara bättre anpassat till marknadens förändringar. De totala årliga besparingarna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor med full effekt 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Verksamheten i Sverige delas upp i tre divisioner och övriga marknader (Norge, England, Brasilien, Indien) placeras i divisionen International. Samtidigt stärks det digitala erbjudandet genom en ny division, Digital Services, som stöttar samtliga regioner med digital spetskompetens inom bland annat AI, autonomi och User Experience (UX).

"Ett mer decentraliserat ansvar med större team och ökad effektivitet medför en viss övertalighet inom främst supportfunktioner", heter det.

Kostnaderna för omstruktureringen bedöms uppgå till cirka 6 miljoner kronor, varav cirka 2 miljoner belastar rörelseresultatet i första kvartalet och återstoden tas i andra kvartalet.

"Besparingarna får snabbt genomslag och förväntas redan under 2019 överstiga kostnaderna för omstruktureringen, vilket sammantaget innebär en marginellt positiv effekt på resultatet för helåret 2019", skriver Semcon.

I och med förändringen och den utökade digitala inriktningen så byter affärsområdet även namn till Engineering & Digital Services. Totalt ingår drygt 1.400 personer i affärsområdet som under 2018 omsatte 1.371 miljoner kronor med ett rörelseresultat som uppgick till 104 miljoner kronor. Den nya organisationen träder i kraft den 1 april 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom