Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sex starka bolag i lågkonjunkturen

2009-03-05 13:18

Rädd för bolag med svaga balansräkningar? Affärsvärlden har vaskat fram sex bolag för alla med skuld- och goodwillskräck.

Oron över svaga balansräkningar bland investerarna är påtaglig. Bolag där det osar nyemission har i många fall fått se sin aktiekurs haverera. Hög skuldsättning och en rejäl goodwill-post i balansräkningen är en kombination ingen vill se. Husqvarna, som aviserade en nyemission på 3 miljarder i samband med bokslutet, har en rejäl dos av båda.

Riskaverta investerare söker med ljus och lykta efter bolag med låg eller ingen skuldsättning och bolag där man inte heller riskerar en goodwill-smäll. För om man inte skriver ner goodwill i den här konjunkturen – när ska man då göra det?

Med hjälp av Factset-databasen har Affärsvärlden vaskat fram sex bolag som kan vara värda att titta närmare på. Samtliga bolag har låg eller ingen skuldsättning och ingen eller lite goodwill i förhållande till det egna kapitalet. Bolagen, som dessutom alla var lönsamma under fjolåret, ärAxis,Björn Borg,Ericsson,HL Display,Net InsightochQ-Med.

Värderingsmässigt stickerBjörn BorgochHL Displayut. Bolagens EV/EBIT (börsvärde justerat för nettoskuld/nettokassa i förhållande till väntat rörelseresultat) ligger en bit under marknadens som ligger kring 9-10.Axis,EricssonochQ-Medhar alla en värdering ungefär i nivå med marknaden, medanNet Insightsticker ut med den klart högsta värderingen.

Q-Medhar definitivt potential att växa rejält, men under de senaste fyra åren har bolagets försäljning bara ökat med 11 procent per år. Samma tillväxttakt harEricssonuppvisat de senaste åren. Den lägsta tillväxttakten av bolagen harHL Displayuppvisat med cirka 5 procent per år.

Den bästa lönsamheten harBjörn Borgmed en rörelsemarginal på imponerande 24,4 procent i fjol.Axis17,2 procent ochNet Insights13,8 procent är också mycket bra siffror.Ericssonhar historiskt haft höga marginaler, men fick i fjol nöja sig med 7,8 procent.HL Displayvar något bättre med 8,4 procent.Q-Meds3,9 procent är långtifrån vad bolaget kan prestera.

Vilka bolag är mest spännande då?Q-Medvärderas i nivå med marknaden, men har en klar potential såväl vad gäller lönsamet som tillväxt. EQT och Bengt Ågerup såg en bra potential i aktien vid 39 kronor. Nu kan aktien köpas med 30 procents rabatt på 27 kronor.Björn Borgär riktigt lågt värderat trots väldigt hög lönsamhet och goda tillväxtmöjligheter. Om bolaget lyckas etablera varumärket i fler länder och därmed få upp tillväxttakten borgar den höga marginalen för betydande vinstlyft.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom