Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Sex teman i fonden”

2019-10-23 18:00
Helen Broman ska förvalta Lannebo Teknik Småbolag.

Ni startar en ny fond, Lannebo Teknik Småbolag, som du ska förvalta med Johan Nilke. Hur många bolag ska ni ta in och hur många är klara?

– Det kommer att vara runt 35–55 bolag i fonden när den startar 7 november. Det blir alltså en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på den globala marknaden och vi letar nu efter skalbara bolag som drar nytta av teknik och innovation. Vi bygger nu upp en modellportfölj och kan inte säga exakt vilka bolag vi tar in, men vi tar in efter sex olika teman: säkerhet, hälsa, miljö, digitalt innehåll, resurseffektivisering samt datahantering. Bolagen ska ha stark tillväxt, ha lönsamhet, eller en tydlig väg mot lönsamhet, vara konkurrenskraftiga, ha en stark marknadsposition och stort fokus på tillväxt. Vad som ska prägla bolagen är fokus på nästa generation snarare än nästa kvartal.

Kan du nämna två case ni tittar på nu?

– Vi kan inte nämna case vi tittar på då det i vissa fall är låg likviditet i aktien, vilket kan påverka aktieutvecklingen. Men två exempel på bolag som skulle kunna passa in under de teman vi tittar på är HMS Networks och Sinch.

Om vi börjar med HMS. De har ju haft en avtagande organisk tillväxt de senaste kvartalen. Hur ska den förbättras?

– Aktien har gått ner på sistone, men vi är långsiktiga i våra investeringar. Vi tror att de produkter och lösningar som HMS har för industriell kommunikation är med på vågen som digitaliserar industrin. Om vi ser på oss själva hur vi lyssnar på musik eller ser på film numera jämfört med för tio år sedan så sker samma utveckling inom industrin. HMS kopplar upp miljontals system som pratar med varandra. Jag anser att HMS produkter inom industriell kommunikation ligger långt fram. Vi kommer absolut att se kortsiktiga svängningar som påverkar tillväxten på kort sikt, men vi är övertygade om att den typen av digitalisering kommer att fortsätta.

När jag talade med några teknikförvaltare som hade varit i gång länge sa en av dem att det var lättare förr att definiera vad som är ett teknikbolag. Numera är allt teknikdrivet och man kan betrakta lastbilstillverkare som teknikbolag. Var går gränsen?

– Det blir enklare att definiera med mindre bolag. Vi har möjlighet att investera i alla sektorer, men vill hitta bolag där kärnverksamheten drivs av innovation och teknik. Men visst var det länge sedan teknik var något som bara it-sektorn sysslade med.

Och Sinch, som tidigare hette CLX Communications, vad är det ni tror på där?

– De har både teknikhöjden och skalbarheten. De har en egenutvecklad mjukvara och de har vuxit både via förvärv och organiskt. Sinch har sitt säte i Sverige men har vuxit och har fått en bred global exponering. Vd:n är relativt ny, som vi har förtroende för, vilket också är ett typiskt mått som vi värdesätter. Vi tycker att han satte en strategi som han genast började fullfölja. Sinch vore ett innehav som skulle ingå i flera av de teman som vi har identifierat: datahantering och säkerhet. De har exempelvis åtta av världens största it-bolag som kunder, där de bland annat skickar ut en kod som behövs för att identifiera en användare.

Är sms en typ av meddelanden som vi kommer fortsätta att använda?

– De utvecklar själva mjukvaruplattformen som möjliggör kommunikation mellan företag och dess kunder. Sms är ett effektivt sätt att nå ut till sina kunder på och det sägs att 99 procent öppnar sitt sms inom tre minuter. Samtidigt är nästa generations meddelande, RCS (Rich Communication Service) på frammarsch och kommer driva transaktionsvolymerna för Sinch, som alltså inte är beroende av att det är just sms som företagen kommunicerar genom med sina kunder, utan det är mjukvaran för att kunna kommunicera säkert och effektivt som är kärnan. En stor del av värdet hos Sinch sitter i deras direkta relationer med operatörer världen över, vilket säkerställer kvalitet och pålitlighet. Med den nya vd:n har de blivit bättre i sin kommunikation, för det är ett ganska komplicerat bolag att förstå sig på.

Nämn något teknikbolag ni inte är intresserade av att ta in.

– Ett typiskt bolag som vi inte är intresserade av är Wework, som också har varit väldigt omskrivet. Man kan säga mycket om dem, men för oss handlar det om att de saknar en digital affärsmodell och är snarare ett fastighetsbolag. Dessutom passar det inte in i Lannebos filosofi som präglar alla våra fonder: det handlar om att alltid undvika risk, ha långsiktighet och undvika förhoppningsbolag. Det är viktiga faktorer att ta hänsyn till när man letar efter mindre teknikdrivna bolag att investera i.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom