Shoppingfest i H&M

2012-06-20 07:10 Affärsvärlden Redaktionen

Hennes & Mauritz redovisar ett resultat före skatt på 7.053 miljoner kronor (5.752) för det andra kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2011/2012.

Analytikerna hade väntat sig ett resultat före skatt på i genomsnitt 6.603 miljoner kronor.

Bruttomarginalen blev 61,7 procent (61,7), jämfört med förväntade 61,1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 6.893 miljoner kronor (5.599), jämfört med förväntade 6.450 miljoner. Rörelsemarginalen blev 21,8 procent (20,3), vilket kan jämföras med förväntningarna som var 20,4 procent.

Nettoresultatet blev 7.958 miljoner kronor (5.219) och vinsten per aktie 4:81 kronor (3:15).

Försäljningen exklusive moms uppgick till 31.658 miljoner kronor (27.632) och den jämförbara försäljningen i kvartalet steg med 2 procent, vilket redovisats tidigare.

H&M:s varulager var vid utgången av det andra kvartalet var 8 procent högre än motsvarande period ett år tidigare. Varulagret summerades till 11.299 miljoner kronor (10.414).

Det skriver H&M i sin rapport.

Lagerökningen förklaras av expansionen. Det utgående varulagrets nivå och sammansättning bedöms som bra, skriver bolaget.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom