Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sigmas styrelse rekommenderar enhälligt budet från Danir

2013-03-19 10:34

Sigmas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Danir. Det framgår av ett pressmeddelande.

Danir offentliggjorde den 20 februari 2013 erbjudandet till Sigmas aktieägare om 6:75 kronor per aktie. Budet är ovillkorat och kommer att genomföras oavsett anslutningsgrad.

Styrelsen har i enlighet med reglerna inhämtat två oberoende utlåtanden från Evli Bank och Redeye och enligt dessa anser att erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i Sigma.

Styrelsens ordförande Dan Olofsson och styrelseledamoten Johan Glennmo, som representerar Danir, ingår inte i den oberoende styrelsen och deltar inte i, eller erhåller information om, arbetet i den oberoende styrelsen.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom