Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sju euroländers budgetar riskerar underkännas

2014-11-28 10:49
EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis. Foto: Henrik Montgomery / TT

Sju euroländers budgetplaner för år 2015 riskerar att underkännas, enligt EU-kommissionen som har bedömt budgetarna i förhållande till reglerna i Stabilitets- och tillväxtpakten.

De länder vars budgetplaner riskerar att underkännas är Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Malta, Österrike och Portugal.

Samtidigt bedöms budgetarna från fem euroländer vara i linje med reglerna, och för ytterligare fyra euroländer bedöms budgetarna vara i stort sett i linje med reglerna. Den sistnämnda gruppen uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att budgetarna är i linje med reglerna.

Euroländerna Grekland och Cypern ingår inte i genomgången eftersom dessa två länder genomgår ekonomiska anpassningsprogram.

EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis anser att betydande framsteg har gjorts under de senaste åren när det gäller att återupprätta finansiell stabilitet och hållbarhet när det gäller offentliga finanser.

"Det är nu rätt tid att gå fram med ambitiösa strukturreformer för att säkerställa hållbar ekonomisk tillväxt och jobbskapande. För att uppnå detta behöver vi ledarskap och engagemang, både på EU-nivå och i medlemsländerna", säger Valdis Dombrovskis.

EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici uppger att man har gjort en noggrann utvärdering av budgetplanerna, och belyst de risker man har sett.

"Vi kommer i början av mars att besluta om huruvida ytterligare steg är nödvändiga utifrån Stabilitets- och tillväxtpakten. Vid det laget kommer vi att ha en tydligare bild av huruvida regeringar levererar avseende reformåtagandena. Det är i linje med euroområdets intresse att de gör så. Alla måste göra sitt för att stärka den ekonomiska återhämtningen", säger Pierre Moscovici.

För några länder finns risken att ytterligare steg kommer att behöva tas när det gäller reglerna om överdrivet stora budgetunderskott (Excessive Deficit Procedure).

"I fallet med Frankrike, Italien och Belgien kommer EU-kommissionen att undersöka situationen i början av mars", heter det.

Dessa tre länder har på högsta styrelsenivå gått med på att genomföra och implementera tillväxtförstärkande strukturreformer i början av 2015. Dessa reformer förväntas ha effekt på hållbarheten hos de offentliga finanserna på medellång sikt, uppges det.

I oktober bedömde EU-kommissionen att inget av euroländernas budgetplaner allvarligt bröt mot reglerna.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom