Sjunkande konjunkturbarometer för EMU

2016-02-26 10:10 Affärsvärlden SIX

EU-kommissionens konjunkturbarometer för EMU uppgick till 103,8 i februari. Det kan jämföras med marknadens konsensusprognos som var 104,4 enligt Reuters.

För januari var nivån reviderade 105,1 (preliminärt 105,0).

För EU-länderna var konjunkturbarometern ned med 1,5 enheter till 105,2.

Industriförtroendeindex uppgick för euroområdet till -4,4 vilket kan jämföras med en reviderad nivå om -3,1 månaden innan (preliminärt -3,2). Analytiker hade räknat med -3,5.

Nedgången i industriförtroendet var enligt Eurostat hänförlig till den "mer pessimistiska synen på nuvarande nivåer av orderböcker och försämrade produktionsförväntningar", medan bedömningen över lager av färdigställda produkter förbättrades något.

Förtroendet i tjänstesektorn uppgick för euroområdet till +10,6, vilket kan jämföras med reviderade +11,5 månaden innan (preliminärt +11,6).

"Nedgången drevs av markant sämre förväntningar på efterfrågan. Medan bedömningen för tidigare efterfrågan steg något, sjönk den för tidigare affärsförhållanden igen."

Konsumentförtroendeindex uppgick till -8,8 (preliminärt -8,8), jämfört med oreviderade -6,3 månaden innan. Förväntningarna låg vid just -8,8, enligt Dow Jones Newswires.

Nedgången var här förankrad i sämre utsikter gällande alla fyra komponenter, uppger Eurostat.

Konjunkturbarometern är ett mått på konsumenternas och industrins tro på framtiden. Statistiken presenteras av EU:s statistikorgan Eurostat.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS