Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sjunkande siffror för Softronic

2019-05-08 08:55
Per Adolfsson, vd på Softronic.

Softronic minskar såväl omsättningen som resultatet i det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 183,6 miljoner kronor (187,3), en minskning med 2 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 23,4 miljoner kronor (20,1), med en ebitda-marginal på 12,7 procent (10,7). 

Resultatet före skatt var 17,1 miljoner kronor (18,0). 

Resultatet efter skatt blev 13,4 miljoner kronor (14,0), en minskning med 4 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 0,25 kronor (0,27), vilket innebär en minskning med 7 procent mot föregående år. 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 5,8 miljoner kronor (30,5).

Softronic-chefen Per Adolfsson ser en stark underliggande marknad. GDPR kom upp snabbt och försvann snabbt som ämne. 

"Den underliggande efterfrågan på den marknad vi verkar inom är som sagt mycket stark, men man kan notera vissa skiftningar inom den. Det är till exempel intressant att notera att för 12-18 månader sedan var efterfrågan på kompetens inom GDPR extremt stor,
medan den idag är nästan borta. Antingen bedömer de flesta företag och organisationer att de uppfyllt de nya krav som GDPR ställer på hantering av persondata, eller så är det en nedgång i väntan på en nästa våg", skriver han i rapporten.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom