Sjunkande svenska producentpriser

2016-02-25 08:36 Affärsvärlden SIX

De svenska producentpriserna (PPI) var ned 3,1 procent i årstakt i januari. Jämfört med månaden innan var priserna ned 1,0 procent enligt statistik från SCB.

Under december låg årstakten för PPI på -1,9 procent.

Under januari steg priserna i månadstakt på hemmamarknaden med 0,1 procent och sjönk på importmarknaden med 2,4 procent. På exportmarknaden sjönk priserna med 2,0 procent.

"Lägre priser på råolja gav det största bidraget till nedgången på importmarknaden för januari. Lägre priser på metaller och kemikalier samt en starkare svensk krona bidrog också till nedgången på såväl exportmarknaden som importmarknaden, under samma period. Högre priser på el motverkade nedgångarna på samtliga marknader", skriver SCB.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 1,3 procent från december till januari och med 3,0 procent jämfört med januari förra året.

Jämfört med januari förra året sjönk priserna på exportmarknaden med 4,7 procent och på hemmamarknaden med 1,5 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 4,5 procent.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom