Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Skanskas dolda värden i OPS-projekt

2019-10-23 18:00
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Redan 2007 bildade Skanska Swedish Hospital Partners Holding tillsammans med brittiska riskkapitalbolaget Innisfree. Tio år senare började aktieutdelningen till ägarna.

När Stockholms läns landsting, SLL, för drygt tio år sedan planerade att bygga ett nytt sjukhus som ersättning för det alltmer ålderstigna Karolinska, invigt 1940, var det ett så stort projekt att inget byggbolag utom Skanska vågade lägga ett anbud.  Skanska var som vanligt väl förberett. Redan 2007 bildade man Swedish Hospital Partners Holding tillsammans med brittiska riskkapitalbolaget Innisfree som man kände väl från sina gemensamma sjukhus och skolbyggen i Storbritannien. Skanska drev också på att projektet skulle bli ett OPS, Offentlig privat samverkan, som Skanska och Innisfree drivit så framgångsrikt i Storbritannien. OPS var ännu oprövat i Sverige.

I juni 2010 fick Swedish Hospital Partners ett påskrivet avtal trots att det då fortfarande bara fanns ett anbud. Stora delar av avtalet blev sekretessbelagt på Skanska begäran. Slutsumman hamnade runt 57 miljarder kronor sedan avtalet omförhandlades förra sommaren och det är Sveriges största bygguppdrag någonsin.

Hemlighetsmakeriet och de många tillägg och omförhandlingar som skett i avtalet gör det extra intressant att se hur stor vinst Skanska har gjort. Utifrån de senaste årsredovisningarna för Skanska och projektbolaget Swedish Hospital Partners Holding kan man hitta följande uppgifter:

Skanska anger att hälftenandelen i SHPH har ett koncernmässigt värde på 819 miljoner kronor. Beloppet avser andel i eget kapital, upparbetat resultat och koncernmässiga justeringar. 2013 var motsvarande siffra 265 miljoner kronor. Innisfree har som andra hälftenägare rimligen också 819 miljoner kronor i värde i SHPH. Totalt 1,6 miljarder kronor i upparbetade vinster sedan avtalet skrevs 2010. I de 1,6 miljarderna ingår då cirka 30 miljoner kronor i eget kapital som ägarna tillfört.

Till dessa upparbetade vinster kan läggas erhållna utdelningar från SHPH som ägarna har fått. Sedan bygget avslutades 2017 har SHPH börjat ge aktieutdelning till sina tre ägare, Skanska och de två Innisfree-fonderna. Totalt har SHPH sedan dess delat ut 646 miljoner kronor. Utdelningar och upparbetade vinster kan därmed summeras till nära 2,3 miljarder kronor, vara hälften eller drygt 1,1 miljard faller på Skanska.

SHPH har lagt ut uppdraget att bygga sjukhuset på Skanska Sverige samt Skanska UK och servicedelen på Coors. Inklusive tilläggsbeställningar har bygget kostat 16 miljarder kronor. Skanska har tidigare uttalat att man är nöjda med byggmarginalen men att den inte på något sätt utmärker sig. Snittmarginalen för Skanska Sverige var 4,7 procent 2017. I årsredovisningen för 2010 skrev Skanska att med rätt hantering av riskerna finns det potential för högre marginaler i OPS-projekt än i traditionell upphandling. Eftersom projektet levererats i tid och till i stort sett förväntad kvalitet, har marginalen förmodligen legat över snittet på 4,7 procent.

Med en marginal på 5 procent skulle byggandet kunnat ha genererat ett resultat för Skanska på 800 miljoner kronor.

För Skanska skulle därmed resultatet hittills på Nya Karolinska kunna summeras till 1,9 miljarder kronor, en siffra som Skanska inte vill kommentera med hänvisning till att man vi inte uppger vinstnivåer i enskilda projekt. Fortfarande återstår 20 år på avtalet där landstinget årligen kommer att betala cirka 1,6 miljarder för underhåll, service, räntor och amorteringar.

Vad slutvinsten blir för Skanska behöver vi inte vänta till 2040 för att se. Normalt brukar Skanska sälja sina OPS-projekt inom 2–3 år efter det man gått in i driftfas. Då kan också Tredje AP-fonden hem sin investering på 1,2 miljarder kronor på sin ägarandel i Innisfree-fonden.

Hans Westerberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom