SKF lyfter på rapport

2016-02-02 13:36 Affärsvärlden SIX
Foto: Fredrik Sandberg. Grafik Johan Hallnäs / TT

Stockholmsbörsen noterade sjunkande indexnoteringar under den tidiga tisdagseftermiddagen, i linje med storbolagsindexen i Frankfurt, London och Paris. Riskaversionen sammanfaller återigen med svaghet i råoljepriserna.

I bolagsflödet tog rapportsäsongen ny fart igen, för dagen med rejäl besvikelse i Alfa, neutral reaktion i Swedbank och så här långt tummen upp för SKF.

SIX Generalindex var klockan 14.15 0,9 procent lägre vid 445 medan OMXS30 var 1,1 procent lägre vid 1.327. Omsättningen uppgick till 8,5 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Handel förekommer även på andra handelsplatser såsom Bats, Chi-X och Turquoise.

SKF inkom med bokslut efter lunchtid. Efter en initial nedåtreaktion valde marknaden snabbt att handla upp aktien efter att ha läst mer av kullagerjättens rapport.

Utsikterna i rapporten var inte fullt så illa som en del i marknaden kanske hade befarat. I det innevarande första kvartalet räknar SKF på koncernnivå med "relativt oförändrad" efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet. Och på affärsområdesnivå är motsvarande prognoser "högre" för Automotive, "något högre" för Specialty Business och "relativt oförändrad" för Industrial Market.

I kvartalsutfallen avvek SKF:s rörelseresultat med hela -33 procent ställt mot SIX News/Inquiry Financials konsensus. I rapporten var dock posterna som SKF särredovisar som jämförelsestörande oväntat stora, vilket fick effekten att resultatavvikelsen justerat för dessa var betydligt lindrigare -6 procent mot förväntat.

SKF:s organiska intäktstillväxt var förvisso negativ, på -5,2 procent i kvartalet, men den var samtidigt helt i linje med analytikernas lågt ställda förväntningar.

Samtidigt sänkte SKF sitt rörelsemarginalmål från 15 till 12 procent. Koncernens tillväxtmål justerades till +5 procent organiskt per år över en konjunkturcykel, från tidigare +8 procent totalt per år.

SKF-aktien noteras på +3,9 procent en dryg timme efter rapporten.

I morse överraskade verkstadskollegan Alfa Lavals orderingång på nedsidan.

Tidigarelagda order inom marina pumpsystem lyfte orderingången i fjärde kvartalet men stökade till både kvartalsutfallet och utsikterna för det första kvartalet. Justerar man Alfas orderingång för denna effekt var kvartalsutfallet klart lägre än analytikerna i SIX News/Inquiry Financials konsensusenkät hade väntat sig.

Alfa-aktiens kursras, just nu på -12 procent, är dock överdrivet enligt en analytiker som SIX talade med. "Det är helt förklarat av en lägre orderingång. Annars tycker jag att det här är en överreaktion. Kanske 5 procent hade räckt", säger denne analytiker.

Bland storbankerna blev det Swedbanks tur att bekänna färg för fjärde kvartalet. Bankens rörelseresultat blev knappt 7 procent lägre än väntat, tyngt av missar på tradingen samt av större kreditförluster än väntat. Varken Citis eller Handelsbankens analytiker ser dock rapporten som särskilt avvikande och aktien handlas relativt odramatiskt på +0,2 procent för dagen.

Lundin Petroleum skingrar en del oro kring oljebolagets utbyggnadsfinansiering genom att ha refinansierat sig med en ny 7-årig reservbaserad kreditfacilitet från hela 23 olika banker. Den nya faciliteten är initialt på 4,3 miljarder dollar och kan utökas till upp till 5,0 miljarder.

Lundin Petroleums aktie var dock ned 1,3 procent, tyngd av dagens tillbakagång om -3,7 procent till knappt 33 dollar fatet för Brent-råoljans frontmånadstermin.

Studsvik, verksamma inom kärnkraftstjänster, rasade 18 procent på ett bokslut där rörelseresultatet sjönk ihop.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom