Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SKF slår samman USA-enheter

2016-06-09 15:13

Kullagertillverkaren SKF konsoliderar sina tillverkningsenheter i Nordamerika.

Som en del av processen kommer enheter i San Diego, Kalifornien, och Baltimore, Maryland, att stängas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omstruktureringskostnaderna uppskattas till cirka 300 miljoner kronor, varav cirka 100 miljoner kronor kommer att redovisas under andra kvartalet 2016 och resterande när de uppstår.

Konsolideringen förväntas från och med 2019 att resultera i helårsbesparingar på totalt cirka 220 miljoner kronor, varav cirka 70 miljoner kronor förväntas uppnås 2018.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom