Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SKI: Förtroendekris för Nordea och Swedbank

2016-10-03 07:49
Negativ publicitet har lett till rekordlåg kundnöjdhet för Swedbank och Nordea. Foto: All over press

Negativ publicitet har lett till rekordlåg kundnöjdhet för Swedbank och Nordea. Även Handelsbanken tappar. Bara för Danske Bank går det bättre än i fjol. Den analysen gör Henrik Nyman hos organisationen Svenskt Kvalitetsindex, SKI, av den egna årliga branschmätningen för storbankerna.

Nedgången är bred. Det handlar om ett minskat förtroende för branschen som helhet, enligt SKI som konstaterar att bankerna inte infriat kundlöften. Bankerna lovar lokal närvaro, men drar ned på service. Reklamen lovar transparens och enkelhet, medan kunden upplever bristande innovationskraft och ökad regelstyrning.

Bara under fastighetskrisen 1993 var förtroendet lika svagt för bankerna som nu, enligt den årliga mätningen som pågått sedan 1989.

Sämst utveckling hade Nordea, som fått hård kritik i media av flera myndigheter. Även Länsförsäkringar Bank backade, men hade de nöjdaste privatkunderna. Kunder hos Danske Bank upplevde "ökad närvaro" och är nu mer nöjda än kunder hos Handelsbanken.

Det är företaget PFM Research som under augusti och september telefonintervjuat 7.933 personer i åldrarna 18 till 79 år bosatta i Sverige. Urvalet kommer från registren Par och Parad. SKI använder 95 procent signifikansnivå.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom