Skingsleys uttalande lyfte kronkursen

2016-03-09 16:16 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna klättrade uppåt under onsdagens handel, i linje med såväl de amerikanska som tyska räntorna. På valutamarknaden stärktes kronan rejält och brett, efter hökaktiga signaler från Riksbanken.

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sade i en intervju med Svenska Dagbladet att hon nu har "högre tolerans för bakslag, som oljeprischocker eller valutakursförändringar." Skingsley uppgav att hon kan leva med att kronan stärks mer än Riksbankens egen prognos under en period, och att hon vill lägga mer vikt vid långsiktiga trender än enstaka inflationssiffror.

Handelsbanken anser att Cecilia Skingsleys uttalande är en tydlig signal från Riksbanken att man, om inget väldigt dramatiskt inträffar, är färdiga med att göra penningpolitiken ännu lättare.

"Enligt vår syn öppnar det upp möjligheten för en ännu starkare krona än i vår tidigare prognos. Om ECB faktiskt lyckas möta förväntningarna i morgon (med ökade penningpolitiska lättnader) kan rörelsen i EUR/SEK bli aggressiv då Riksbanken ser ut att ha vidgat förtroendeintervallet betydligt", kommenterade Handelsbanken.

Tidigare har Riksbanken höjt rösten i intervallet 9,10-9,15 mot euron men nu bedömer Handelsbanken att EUR/SEK behöver ta sig ned mot 9 innan Riksbanken svarar. Som ett resultat av det ändrade i dag Handelsbanken prognosen för EUR/SEK för utgången av det andra kvartalet till 9,10.

Vidare har Riksbankskollegan Per Jansson uttalat sig. I ett debattinlägg i Dagens Industri försvarar han Riksbankens expansiva penningpolitik och menar att kritiken mot centralbanken är orättvis. Detta då det är Riksbanken som är att tacka för de starka arbetsmarknads- och tillväxtutfallen i svensk ekonomi.

Riksbanksledamot Martin Flodén konstaterade vid ett seminarium under förmiddagen att BNP-utfall och de senaste inflationssiffrorna var högre än väntat, vilket stärker Riksbankens bedömning om att det går bra för svensk ekonomi, men att man även måste titta på andra faktorer.

"Går det sämre för framförallt euroområdet än vad som ligger i vår prognos kommer det att påverka möjligheterna för svensk ekonomi att få en bra utveckling framöver", sade han.

Statistiken under eftermiddagen visade att USA:s grossistlager visade en oväntad uppbyggnad i januari. Samtidigt föll grossistförsäljningen med 1,3 procent mot månaden innan, vilket var svagare än väntat. Utfallet för månaden innan reviderades dessutom ned.

Morgonens statistik visade på en fortsatt stark konsumtion hos de svenska hushållen, med en uppgång på +3,0 procent i årstakt. Decembers utfall reviderades även upp 0,7 procentenheter. Utfallet var i linje med Swedbanks prognos, och bevisar enligt banken på att den starka konsumtionstrenden från 2015 fortsätter in i 2016.

"Utfallet är även i linje med Riksbankens prognos och är därmed neutralt i penningpolitiskt hänseende", kommenterade Swedbank.

Brittiska konjunkturinstitutet NIESR bedömer att BNP steg med 0,3 procent under december-februari, jämfört med föregående tremånadersperiod. Det innebär en nedgång från +0,4 procent i bedömningen för november-januari.

I övrigt stärktes dollarn något mot euron inför ECB:s penningpolitiska besked under morgondagen, då det väntas ytterligare penningpolitiska stimulanser. Nästan tre fjärdedelar av deltagarna i Bloombergs enkät förväntar sig att centralbanken kommer att expandera obligationsköpen, medan alla utom en dessutom tror på sänkt inlåningsränta.

Bank of Canada lämnade styrräntan oförändrad i samband med dagens besked. Banken kommenterade att oljepriserna förväntas fortsätta att dämpa Kanadas ekonomiska utsikter, även om exporten utanför oljesektorn stärks.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet