Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SKL varnar för arbetskraftsbrist

2018-05-15 10:59

Svensk ekonomi har sedan några år en väldigt positiv utveckling och SKL ser en positiv bild för 2018, men bristen på arbetskraft är samtidigt en kraftigt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt.

Det skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Ekonomirapporten som presenterades på tisdagen.

Det går väldigt bra just nu. 2019 och 2020 kommer BNP i världen att öka 3,9 procent. I år räknar SKL med en BNP-ökning på 3 procent i Sverige men sen finns det inte utrymme för den att öka på samma sätt, sade Annika Wallenskog, chefekonom på SKL, vid en presentation av rapporten.

"Att vi har stark högkonjunktur gör att vi har stor brist på arbetskraft - den är särskilt tydlig inom kommuner och landsting", sade Annika Wallenskog.

Arbetskraftsbristen väntas bli besvärligare framöver till följd av demografin.

Skulle kostnaderna och antalet anställda fortsätta öka i samma takt som nu, det vill säga snabbare än de demografiska behoven, skulle hela nettoökningen av arbetskraften fram till 2025 behöva gå till kommunsektorns verksamheter, skriver SKL i rapporten.

Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på kommuner, landsting och regioner och innebär att antalet sysselsatta behöver öka kraftigt kommande år.

Fram till 2025 måste antalet sysselsatta öka med 124.000 personer för att bibehålla dagens verksamhetsnivå, eller motsvarande 60 procent av den totala nettoökningen i sysselsättningen fram till 2025 som beräknas vara 207.000. Under perioden 2007-2017 gick 30 procent av sysselsättningsökningen till kommuner och landsting.

"Det är inte realistiskt. I stället behöver produktiviteten i offentlig sektor, liksom i privat sektor, öka för att vi ska klara framtidens kompetensförsörjning", skriver SKL i rapporten.

SKL skriver att det behövs en ökning av statsbidragen med 37 miljarder kronor fram till och med 2021 för att klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag samt bibehållet välfärdsåtagande.

"Utan en ökning av de generella statsbidragen och med ett oförändrat välfärdsåtagande, skulle kommunsektorns resultat bli minus 27 miljarder, med oförändrade skattesatser efter 2019. Då ingår en skattehöjning 2019 med 20 öre, motsvarande 5 miljarder 2021", skriver SKL.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom