Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Skogsfusion minskar Kinneviks nettoskuld

2012-06-20 07:02

Efter att samgåendet mellan Korsnäs och Billerud slutförande minskar Kinnevikkoncernens nettoskuld med 8,4 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 31 mars uppgick koncernens nettoskuld till 7,6 miljarder kronor (exklusive 2,5 miljarder kronor i ej utbetalda finansiella investeringar). Koncernens totala kreditfaciliteter förväntas minska med 6,9 miljarder kronor efter transaktionens slutförande och därefter uppgå till cirka 6,6 miljarder kronor.

I transaktionen värderas Korsnäs, inklusive 5 procent av aktierna i Bergvik Skog och 75 procent av aktierna i Latgran, till cirka 11 miljarder kronor på skuldfri basis, vilket är cirka 400 miljoner kronor högre än de uppskattade verkliga värden som bolagen åsattes i Kinneviks delårsrapport per 31 mars 2012.

Affären med Billerud är ett led i Kinneviks fokusering på snabbväxande marknader inom telekom, online, media och mikrofinansiering. Transaktionen stärker Kinneviks balansräkning och den finansiella flexibiliteten ökar, heter det i pressmeddelandet.

Under det första kvartalet investerade Kinnevik 2,7 miljarder kronor inom online, mikrofinansiering, jordbruk och förnyelsebar energi. I linje med vad som tidigare kommunicerats är uppskattningen att totala investeringar för helåret 2012 kommer att uppgå till cirka 5 miljarder kronor.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom