Skolpengsökning för Academedia

2017-03-21 08:48
Marcus Strömberg. Foto: Tobias Ohls

Skolpengsökningarna för utbildningsföretaget Academedia uppgår till 2,3% i Sverige 2017. Det framgår av myndighetsbeslut om skolpengen för 89% procent av elevunderlaget, enligt ett pressmeddelande från företaget.

För de norska förskolorna i Espiragruppen är ökningen 1,9 procent.

Ökningarna är i linje med de preliminära siffror som bolaget angav i den senaste kvartalsrapporten, viktat med bolagets elevmix i respektive segment och kommun.

I förskola är ökningen i genomsnitt 1,8 procent, i grundskola 2,4 procent. Här kommer cirka 3 procent av intäkterna från föräldraavgifter enligt systemet med maxtaxa. Förskolornas maxtaxa räknas upp årligen av Skolverket. För 2017 är ökningen 3,7 procent.

För gymnasiet är ökningen 2,7 procent, viktat efter gymnasieprogram.

I Norge har kommunala bidrag för förskolor ökat med 1,9 procent i genomsnitt, viktat med barn- och kommunmix. Det har bolaget kommunicerat tidigare. Även i Norge finns ett system med maxtaxa. Där utgör föräldraavgiften cirka 16 procent av intäkterna och räknas upp årligen med ett kostnadsindex. För 2017 är det 2,8 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom