Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Skyhöga oljelager talar för prisfall

2013-06-14 14:34

Oljelagren i USA och Saudiarabien har nått de högsta nivåerna på flera decennier. I kombination med en svag efterfrågan talar det för ett fallande oljepris, enligt Citigroup råvaruanalytiker.

Brentoljan handlas nu för omkring 104 dollar fatet. Nästa år kan priset falla till 95 dollar om OPEC:s medlemmar inte tar kontroll över situationen.

Varningen kommer från Ed Morse, Citigroups chefsanalytiker för råvaror.

- Lagernivåerna för rå- och raffinerad olja i USA och Saudiarabien har inte varit på så här höga nivåer på över 80 år. Marknaden tror att efterfrågan kommer att öka under andra halvåret, samtidigt tror egentligen ingen att efterfrågan är särskilt stark. Delvis på grund av ett svagt Europa och delvis på grund av ett vacklande Kina, säger han till börstidningen Barrons.

Att lagernivåerna är så pass höga förklaras delvis med de massiva investeringar som görs i billig naturgasutvinning i USA. Det sker i bland annat North Dakota där det utvinns skiffergas.

Det är främst de stora amerikanska oljebolagen som utvinner skiffergasen. Men om oljepriset faller nästa år som Citigroup förutspår lär incitamentet att fortsätta borra efter billig energi minska.

När utbudet på billig naturgas minskar så stiger oljepriset åter. Enligt en sådan devis blir olje- och gasindustrin cyklisk.

- Om oljepriset faller går investeringarna ned. Då kommer det efter ett par år finnas en stor efterfrågan på billigare energi. Då kommer investeringarna i gång. Så den här industrin kommer alltid vara cyklisk, säger en råvaruanalytiker till Affärsvärlden.

- Den som vill investera i skiffergas bör exponera sig mot hela USA. Gå lång i amerikanska aktier och kort i europeiska, säger analytikern.

Den som från ett svenskt börsperspektiv vill exponera sig mot skiffergasen får det svårare att hitta ett case. Det finns bolag som har exponering mot den amerikanska skiffergasen; Hexpol, Atlas Copco, Alfa Laval och ABB. Dessa levererar produkter som används av skiffergasindustrin.

Men på dessa bolags balansräkningar ger inte försäljningen till skiffergasindustrin någon märkbar effekt. För enheterna på bolagen som är exponerade mot energimarknaden är det dock ett starkt tillväxtsegment.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom