Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Skyll på rika, överutbildade eliter när vårt samhälle fallerar”

2013-11-25 10:57
Grafen illustrerar den politiska instabilileten i USA mellan åren 1780 och 2010. Foto: Peter Turchin

Professorn Peter Turchin har analyserat samhällen genom historien och har kommit fram till att USA närmar sig en ny kollaps.

30 olika parametrar pekar på att dagens USA är på väg mot samma öde som ledde fram till raskravallerna 1919.

Det skriver biologi- och antropologiprofessorn Peter Turchin på Bloomberg under rubriken Skyll på rika, överutbildade eliter när vårt samhälle fallerar. (Läs artikeln här)

Enligt hans analyser av tidigare samhällen utvecklas destabiliserande samhällstrender långsamt. Romariket, kejsardynastierna i Kina, medeltidens England med flera har genomgått liknande cykler. I USA började exempelvis instabiliteten under 1850-talet och kulminerad först i slutet av 1910-talet. Ojämlikhet, polarisering och politiska konflikter är några punkter som överensstämmer.

Dagens destabilisering i USA började, enligt honom, under 1970-talet. Det var vid den tidpunkten som arbetarnas löner började halka efter med deras produktivitet. Produktiviteten fortsatte uppåt medan lönerna stagnerade.

”Gapet mellan den hundradel av befolkningen som har de största rikedomarna och övriga 99 procent har diskuterats flitigt, men dess inverkan på en långvarig politisk oordning är underskattad”, skriver professor Turchin.

Enligt honom finns det ett rakt orsakssamband mellan växande ekonomiska klyftor och politisk instabilitet. Ojämlikhet verkar frätande på sociala samarbeten och viljan att kompromissa, vilket leder till större oenighet och politiska stridigheter. Än viktigare är det faktum att ekonomisk ojämlikhet är ett symptom på djupare sociala förändringar som till stora delar gått obemärkt förbi.

Men ökande ekonomisk ojämlikhet leder inte bara till ökad tillväxt för de allra rikaste. Det leder också till att allt fler blir förmögna. De 1 procenten blir 2 procent eller ännu fler. Det finns allt fler dollarmiljonärer och dollarmiljardärer idag jämfört med för 30 år sedan, proportionellt sett till antalet invånare.

Detta leder i sin tur till allt fler välutbildade personer. Konkurrensen hårdnar och fler "elit-wannabes" står utan jobb. Detta leder till missnöje bland de personer som knackar på dörren, men aldrig får komma in, menar professorn.

Som exempel pekar Turchin på att antalet advokater i USA trefaldigats mellan år 1975 och 2011, från 400 000 till 1,2 miljoner stycken. Samtidigt har befolkningen växt med bara 45 procent. Varje år utbildas ett överskott av 25 000 advokater i USA.

Under åren 1870-1910 trefaldigades också antalet advokater och 1919-1921 toppade det politiska våldet i USA. Det dröjde därefter till år 1970 innan oroligheterna toppade igen.

”Vi kan förvänta oss många år av politiska oroligheter, vilka toppar under 2020-talet. Och eftersom komplexa samhällen är mycket mer ömtåliga än vi tror, finns risken för ett katastrofalt nederlag av något slag, där en default är en av de minst hotfulla möjligheterna”, skriver Turchin.

Han påpekar dock att inga katastrofer är förutbestämda. Historien har visat att oroligheterna ibland leder våldsamma revolutioner eller inbördeskrig. I andra fall tar sig samhället igenom de politiska oroligheterna relativt helskinnade. Detta sker genom reformer som initieras av samhällets toppskikt som insett att alla sitter i samma båt. Det var precis det som inträffade genom president Roosevelts reformprogram New Deal som kom till 1933.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom