Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Små bolag med stor potential”

2018-06-27 18:00
Staffan Östlin förvaltar Adrigo Small & Midcap. Foto: Jörgen Appelgren

Staffan Östlin förvaltar hedgefonden Adrigo Small & Midcap. För Affärsvärlden berättar han om små bolag med stor potential.

Den här fonden startade i november förra året. Vad är strategin?

– Det är en aktiehedgefond, med inriktning på nordiska bolag i segmentet små och mellanstora bolag. Fonden är ett komplement till Adrigo Hedge, som har lägre risk och är inriktad på större bolag. Vi har högre avkastningskrav och är lite spetsigare med 18 innehav varav fyra är stora.

Ert största innehav är kontraktstillverkaren inom läkemedel, Recipharm – varför då?

– Fonden är indelad i tre delar. I den långsiktiga delen tar vi stora positioner i bolag som är inne på en förändringsresa som marknaden inte har prisat in. De långsiktiga innehaven utgör cirka 50 procent av fonden. Recipharm är ett av våra långsiktiga innehav. I grunden är det ett bra bolag, men de stötte på problem i fjol då de gjorde för många saker samtidigt. När aktiekursen hade halverats började vi köpa aktien. Marknaden verkar underskatta potentialen i de investeringar och förvärv som gjordes i Frankrike, Tyskland och Indien i fjol.

Ett annat stort innehav i fondens långsiktiga del är Bergman & Beving. Vad är caset där?

– De delade ut Momentum under förra sommaren, varpå Bergman & Beving under några kvartal resultatmässigt led av uppdelningen. Vi ser en bra ledning och bra långsiktiga ägare som vet vad de vill. Det finns också en stor lönsamhetspotential. Eftersom de tidigare ägde Tools-kedjan hade de svårigheter att sälja egna produkter till Tools konkurrenter, som till exempel Ahlsell. Redan nu kan vi se en förändring då de kommit in som stor leverantör till Swedol.

En annan del av fonden är mer dynamisk. Vilka bolag har ni valt in där?

– I den här delen har vi en kortare placeringshorisont på upp till nio månader. Ett exempel är Arjo som knoppades av från Getinge. Där såg vi stora flöden från början där många placerare, framför allt utländska, klumpade ihop de mångåriga problem som Getinge hade med FDA, med Arjo. Men Arjo-delen har inte haft dessa problem, likväl har aktien blivit smittad. Vi ser också att Arjo gynnas av att som enskilt bolag kunna fokusera sina försäljningsinsatser mer mot långtidsvård.

Och vilka innehav finns i fondens tredje kategori?

– Där letar vi efter ett pärlband av riktigt små bolag med riktigt stor potential. Där kan vi gå ner till 150 miljoner kronor i börsvärde. Här har vi en längre investeringshorisont och vi tar viss likviditetsrisk. I dagsläget har vi sex bolag, och målsättningen är att komma upp i tio små bolag. Ett av innehaven är svenska Bioservo Technologies, på First North, som har utvecklat en handske som förstärker greppkraften i handen. Den som råkar ut för en stroke tappar ofta kraft i handen och då har de utvecklat en medicinsk handske för det. Nu har de även utvecklat en handske för industrin som kan användas för manuella moment för att minska risken med arbetsskador. Den har utvecklats i samarbete med Airbus och GE, vilka också är stora potentiella kunder. Där ligger de i lanseringsfas, och vi räknar med att de får sin första order under andra eller tredje kvartalet i år. Vi tror att den största potentialen finns inom industrin. Jag har också stort förtroende för ägarna med bolaget Tellacq i spetsen.

Vad är caset i det norska laxodlingsbolaget Atlantic Sapphire?

– De odlar lax på land och har haft en pilotanläggning i Danmark. Nu bygger de en stor anläggning i Miami och de första äggen läggs under årets tredje kvartal. De har redan byggt ut distributionskedjan i USA och säljer bland annat till kedjan Dean & Deluca. Och där säljs laxen med bolagets namn, eftersom den laxen ses som en mer miljövänlig produkt.

Staffan Östlin

Förvaltar: Adrigo Small & Midcap.

Förvaltat kapital: Strax under 200 miljoner kronor.

Fondens utveckling: +8 procent i år, sedan starten 1 november 2017 cirka +15 procent.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom