Små ränterörelser

2016-02-03 10:44 Affärsvärlden SIX

Rörelserna för räntorna och valutorna under onsdagsförmiddagen var generellt sett små. De svenska obligationsräntorna visade marginella förändringar, i likhet med de tyska motsvarigheterna. På valutamarknaden stärktes yenen något, efter vissa börsnedgångar i Asien och Europa.

I statistikväg har inköpschefsindex för tjänstesektorn stått i fokus. Utfallet för EMU som helhet var som väntat samtidigt som index kom in starkare i Storbritannien, Sverige, Kina och Japan.

Det svenska inköpschefsindexet för tjänstesektorn steg från 58,0 till 59,3 i januari, vilket överträffade marknadens förväntan om 57,4 enligt SIX News analytikerenkät.

"Störst positivt bidrag kom från orderingången men även affärsvolymen bidrog positivt medan leverantörernas leveranstider och sysselsättningen verkade återhållande. Svensk tjänstesektor fortsatte att uppvisa styrka med samtliga delindex i tillväxtzonen och ljusa produktionsplaner för kommande halvår", skrev Swedbank och Silf som sammanställer indexet.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn i EMU kom in i linje med det preliminära utfallet och förväntningarna i januari. Därmed noterades en nedgång till 53,6, jämfört med 54,2 månaden innan.

Tillväxten i aktivitet, orderböcker och sysselsättning förlorade samtliga kraft "men det som kanske är mest oroande från beslutsfattarnas perspektiv är intensifieringen av deflationstryck. Genomsnittliga priser för matvaror och tjänster sjönk i den snabbaste takten sedan mars", kommenterade Marikts chefsekonom Chris Williamson.

December månads detaljhandel i EMU kom också in nära förväntningarna med ett utfall på +1,4 procent i årstakt.

Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn enligt Markits undersökning steg från 50,2 till 52,4 i januari, vilket är den starkaste nivån sedan i juli.

"Det markerar en betydande förbättring med 2,2 punkter jämfört med december", kommenterade He Fan, chefsekonom vid Caixin Insight Group. Även Japans och Indiens motsvarande index förbättrades.

Ordföranden för Kinas statliga planeringsenhet, NDRC, räknar med att landets ekonomiska tillväxt kommer att hamna på 6,5-7,0 procent under 2016. I fjol var tillväxten 6,9 procent för helåret.

Irlands premiärminister Enda Kenny meddelade i dag att han upplöser parlamentet och utlyser nyval med målet att parlamentet återigen ska kunna samlas till den 10 mars. Enligt opinionsmätningar är Kenny favorit att fortsätta att regera landet, om än med en mer bräcklig regering.

Norges finansminister Siv Jensen uppgav i dag att oljeprisfallet gör att gör att tillväxten ser svagare ut än vad man räknat med tidigare, även om påverkan dämpas av den svagare kronan.

Eftermiddagens amerikanska statistik består av ADP:s sysselsättningsrapport för januari samt två inköpschefsindex för tjänstesektorn. På fredag väntas den officiella sysselsättningsstatistiken.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS