Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Snart lämpligt att börja höja räntan"

2018-10-24 11:39
Riksbankens chef Stefan Ingves. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Prognosbilden står sig i stora drag och gör det rimligt att snart höja räntan i långsam takt. Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på onsdagen.

Han konstaterade att vi har en stark konjunktur i Sverige och en inflation nära målet, och Riksbanken har inte gjort så stora förändringar i prognoserna. Det var då rimligt med ett beslut i linje med vad tidigare kommunicerat.

"Om ekonomin utvecklas som väntat, och då i synnerhet inflationen, är det rimligt att räntan höjs inom de närmaste månaderna", sade han.

Tillväxten i euroområdet är inte lika hög som tidigare men förtroendet är relativt högt. Den amerikanska tillväxten är god och arbetslösheten den lägsta på 50 år. Inflationen är samtidigt relativt låg globalt. Den starka konjunkturen väntas spilla över i högre löner och högre priser även i Sverige.

Det pågår samtidigt en upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina som inte är bra för en ekonomi som den svenska. Budgetkonflikten i Italien och brexit är också osäkerhetsfaktorer, liksom utvecklingen i vissa tillväxtmarknader. Så här långt är de här skeendena bekymmersamma i de länder det inträffar men det har ännu inte satt några större avtryck internationellt.

Den mångåriga starka konjunkturen tillsammans med penningpolitiken har dragit upp inflationen i Sverige. På senare tid har även energipriserna bidragit uppåt.

Riksbankens bedömning är dock att det finns tillräckligt stor efterfrågan globalt och i Sverige så att inflationen, även borträknat energipriserna, kan ligga runt 2 procent framöver.

Om inflationsutsikterna står sig börjar det därmed snart att vara lämpligt att höja i långsam takt. Men även om räntorna stiger kommer det vara en väldigt expansiv penningpolitik under en tid framöver.

Då inflationen varit låg under en lång tid behöver de vara vaksamma på inflationstrycket. Det är också viktigt att se till kronans växelkurs som påverkar inflationen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom