Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Snurr på PGs bolag

2011-05-10 10:15

Styrelseordförande PG Gyllenhammar kan känna sig nöjd. Arise Windpower har vänt förlusten från förra året till vinst.

Arise Windpower redovisar ett resultat efter skatt på 13,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2011 (-4,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:44 kronor (-0:19).

Nettoomsättningen uppgick till 41,3 miljoner kronor (14,3).

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev 36,5 miljoner kronor (4,1).

I april aviserade bolaget inför sin årsstämma ett preliminärt resultat efter skatt om 13,5 miljoner kronor för det första kvartalet.

Arise Windpower upprepar i sin delårsrapport bolagets utbyggnadsmål för såväl 2011 som 2014.

Målet för 2011 är att vid utgången av året ha 260 megawatt i drift eller byggnation, det vill säga en utbyggnad av 136 megawatt under 2011.

Det långsiktiga målet är att vid utgången av år 2014 ha cirka 700 megawatt (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom