Söderfjell sålde Fingerprint Cards i tid

2017-03-21 12:42
Johan Carlström och Lars Söderfjell. Foto: TT / Fingerprint

I februari sålde Lars Söderfjell alla sina A-aktier i Fingerprint Cards till Johan Carlström och lyckades därmed undvika tisdagens branta kursfall.

I början av februari skrev DN att Lars Söderfjell, tidigare styrelseledamot i Fingerprint Cards, lämnat tjänsten som aktiestrateg på Swedbank. Några dagar senare stod det klart att han även lämnat styrelsen i Sunfloro, som kontrollerar A-aktierna i Fingerprint Cards.

Den 20 februari sålde Lars Söderfjell samtliga aktier i Sunfloro, vilket framgick av ett flaggningsmeddelande några dagar senare. Aktierna köptes av Fingerprint Cards tidigare vd Johan Carlström.

"Jag har av privata skäl valt att avveckla ägandet i Sunfloro, genom att avyttra aktierna till ett av Johan Carlström [före detta vd och affärsutvecklare i biometribolaget] ägt bolag", sade Lars Söderfjell till nyhetsbyrån Direkt som en kommentar till affären.

Enligt Sunfloros aktiebok ägde Lars Söderfjell 10,6 procent av Sunfloro som i sin tur äger cirka sex miljoner A-aktier i Fingerprint Cards. Lars Söderfjells andel i Fingerprint Cards uppgick därmed till närmare 640 000 stycken A-aktier.

Vilken kurs aktierna såldes för ville Lars Söderfjell inte kommentera, men den aktuella dagen för försäljningen stod Fingerprint Cards B-aktie i 53,40 kronor. Om A-aktierna såldes till samma pris som B-aktierna uppgick Söderfjells försäljning till cirka 34 miljoner kronor.

Efter tisdagens vinstvarning står Fingerprint Cards B-aktie i cirka 38,50 kronor (klockan 11.30). Om vi återigen utgår från att A-akten har samma pris som B-aktien är aktieposten som Johan Carlström köpte av Lars Söderfjell värd knappt 24,5 miljoner kronor i skrivande stund. Det innebär en värdeminskning med 9,5 miljoner kronor eller nästan 28 procent på en månad.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom