Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Softronic ökar vinsten

2017-08-09 09:31
Foto: IBL

It-konsulten Softronic redovisar ett resultat efter skatt på 13,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (11,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:25 kronor (0:21).

Nettoomsättningen uppgick till 167 miljoner kronor (171).

Resultatet före skatt var 16,8 miljoner kronor (14,3).

Bolaget beskriver andra kvartalet 2017 som det bästa kvartalet på flera år. Vinstmarginalen ökade till 10,1 procent (8,4), trots färre debiterbara dagar (påsk).

Softronic ger inga prognoser men det långsiktiga målet är att uppnå en årsvis ökning av antalet anställda med 5-7 procent samt en omsättningsökning om minst 10 procent där minst hälften av ökningen ska vara organisk.

Under första halvåret har antalet anställda minskat medan omsättningen har ökat något organiskt. Detta till en följd av att omsättningen inom Softronic inte längre är en direkt funktion av antalet anställda utan mer är kopplade till kundåtaganden med andra ingående komponenter förutom debiterade timmar.

Det långsiktiga vinstmarginalmålet i kärnaffären med outsourcinguppdrag och molntjänster är större än 15 procent medan marginalmålet för övriga affärer som resurskonsultförsäljning och vidareförsäljning är större än 5 procent.

Sammantaget innebär detta ett marginalmål om mer än 10 procent med dagens mix av kunder och affärer.

"Utvecklingen under 2017 visar att verksamheten har möjligheter att uppnå marginalmålen under förutsättning att den goda marknaden består", skriver bolaget.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom