Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Softronic växlar upp

2015-05-04 08:01

It- och managementföretaget Softronic redovisar ett resultat efter finansnetto på 8,9 miljoner kronor (5,2) för det första kvartalet 2015.

Rörelseresultatet var 8,9 miljoner kronor (5,1). Nettoresultatet uppgick till 6,7 miljoner kronor (4,0). Resultatet per aktie var 0,13 kronor före utspädning (0,08).

Nettoomsättningen uppgick till 144 miljoner kronor (136). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 miljoner kronor (16,6).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom