Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Som väntat från Loomis

2019-07-25 09:10
Foto: Bertil Ericson / TT

Resultat och intäkter hamnade i nivå med analytikernas förväntningar andra kvartalet.

Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 607 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers estimat väntades ett ebita-resultat på 628 miljoner kronor.

Intäkterna landade på 5.204 miljoner kronor, här låg förväntningarna på 5.297 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till +3 procent, jämfört med förväntade +2,6 procent.

 Loomis fortsätter att uppvisa positiv organisk tillväxt i Europa. I det andra kvartalet uppgick den till 3 procent. Medan lönsamheten mätt som ebita-marginal ökade till 11,7 procent (10,7).

"Det är många länder som bidrar och speciellt vill jag lyfta fram Spanien, Belgien, Schweiz och Turkiet samt våra verksamheter i Sydamerika", skriver vd Patrik Andersson i rapporten.

Även USA växte organiskt med 3 procent, men här var tillväxten för den inhemska värdetransport (CIT)- och kontanthanteringsverksamheten (CMS) var något lägre än motsvarande period 2018.

Ebita-marginalen i USA ökade till 13,7 procent (12,5). "Intäkterna för Safepoint växte med 18 procent. I USA är det framför allt högre intäkter från Safepoint och CMS samt effektiviseringsprogram ute på lokalkontoren som ger fortsatt goda resultat", skriver Patrik Andersson.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom