Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sonen tar över H&M

2009-02-11 07:16

(Uppdaterad) H&M-familjen Persson har säkrat tronföljden. I sommar tar Karl-Johan Persson,34, över som koncernchef.

Karl-Johan Persson, son till ordföranden Stefan Persson, tillträder som ny vd och koncernchef för H&M från och med den 1 juli 2009. Han efterträder Rolf Eriksen som, vilket tidigare meddelats, går i pension under 2009.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Karl-Johan Persson har haft en operativ roll inom H&M sedan 2005 och är idag chef för expansion, affärsutveckling samt Brand and new business..

Familjen Persson kontrollerar 37 procent av kapitalet och 69 procent av rösterna i Hennes & Mauritz.

H&M:s tillträdande vd Karl-Johan Persson står inför ett antal utmaningar, men enligt bolagets styrelseordförande Stefan Persson kommer H&M att gå stärkt ur situationen.

- Detaljhandeln är i en ständig förändring och har så varit i alla år. Nu kommer distanshandel och nya marknader och den globala lågkonjunkturen är i sig en utmaning. Vi står väldigt starka och även om naturligtvis också vi påverkas så kommer vi gå stärkta ur det här framöver, det är min övertygelse. Vi påverkas mycket mindre än de flesta av våra konkurrenter, säger Stefan Persson till Direkt.

Han nämner några faktorer som H&M nu ser som möjligheter i rådande lågkonjunktur, faktorer som bolaget tidigare pekat på som möjligheten att förhandla till sig gynnsamma hyreskontrakt och att kunna komma över bra butikslägen. Att dessa möjligheter skulle fresta till att under en period öka etableringstakten för koncernen avfärdar han dock.

Karl-Johan Persson kommer att tillträda vd-posten inom H&M den 1 juli, något Stefan Persson reflekterar över både som storägare i H&M och som pappa:

- Som aktieägare kan jag tycka att det är en oerhörd styrka att Karl-Johan har ett starkt ägarintresse och därmed en långsiktig syn och inte frestas att drabbas av någon slags kvartalsmentalitet. Som förälder kan det väl finnas en viss farhåga om att positionen som vd är utsatt för en stor press, säger Stefan Persson till Direkt.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom