Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Spår svensk exportboom

2015-09-08 10:09

Business Sweden räknar med att den svenska exporten av varor och tjänster kommer att stiga med 3,5 procent under 2015 och att den därefter stiger med 4,0 procent under 2016. Det framgår av Business Swedens senaste rapport Marknadsöversikt, som presenteras tre gånger per år.

Svensk export bör kunna växa snabbare än marknadstillväxten under 2015 och har redan gjort det under första halvåret, vilket inte är det normala. Bakgrunden är förstärkt konkurrenskraft och bättre sammansättning på efterfrågan.

Riksbankens expansiva penningpolitik har medfört att kronan varit fortsatt svag. Mycket talar för en starkare krona på sikt men förmodligen kommer det inte att inträffa förrän 2017, enligt Business Sweden.

Den globala BNP-tillväxten förväntas bli +2,0 procent 2015, +2,5 procent 2016 och +2,9 procent 2017.

Västeuropas BNP förväntas notera +1,7 procent under 2015 för att därefter öka med 1,9 procent 2016 och 1,9 procent 2017.

Prognosen för Nordamerika är +2,4 procent för 2015, +2,5 procent under 2016 och +2,7 procent för 2017.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom