Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sparare börjar köpa aktier igen

2016-08-10 11:22

Fondspararna köpte aktier igen under juli, nettoinflödet till aktiefonder uppgick under månaden till 7,7 miljarder kronor. Totalt nysparades det 7,1 miljarder under månaden framgår det av Fondbolagens förenings senaste statistik.

Aktiefonder var den i särklass mest populära klassen där blandfonder och obligationsfonder endast nådde upp till ett nettoinflöde om 1,6 och 1,8 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder och hedgefonder noterade ett utflöde om 3,2 respektive 0,8 miljarder kronor.

Trots det stora inflödet i aktiefonder har sparare under året tagit ut totalt 6,7 miljarder dollar. Blandfonder å andra sidan noterar ett nettosparande om 9,1 miljarder för året. Vid utgången av juli uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till 3.355 miljarder kronor, en ökning med 144 miljarder jämfört mot utgången av månaden före.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom