Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SPECIAL: INTERNETMÄKLARNA - Spelarna och deras dilemman

1999-06-09 08:00

Den nya marknadens aktörer har fundamentalt olika villkorberoende på sitt ursprung.

De flesta internetmäklare har startats av finansbranschenstraditionella spelare; banker och fondkommissionärer. Några avdessa har separerat internetdelen helt från den övrigaverksamheten. Andra erbjuder den som en integrerad del. Även nyaföretag har dragits igång, helt fokuserade på internethandel.Sammantaget finns idag tolv internetmäklare. De kan delas in itre olika grupper (se illustrationen här intill), alla med sinaegna strategier, hot och möjligheter.

Bankerna

Av bankerna är det hittills Föreningssparbanken, SEB,Handelsbanken och Skandiabanken som erbjuder aktiehandel påinternet. Deras inställning till internetmäkleri är docktudelad. De har många lönsamma privatpersoner bland kunderna.Risken är att dessa börjar handla aktier på internet och därmedblir mindre lönsamma. Det här brukar kallas kannibalisering. Menallt eftersom internethandeln slår igenom tvingas bankerna ändåagera. Alla internetmäklare hävdar att det är från bankerna detar kunder. Hellre förlora kunder till sig själv än tillkonkurrenter, går resonemanget bland de banker som dragit igångtjänster. Storbankerna SEB och Handelsbanken har svårt att ta helasteget. De visar sin ambivalenta inställning genom att inte sänkacourtaget på internet till konkurrenternas nivå. Strategin äratt behålla kunderna ändå genom att erbjuda kunden att göra allasina bank- och finanstjänster på internet.Föreningssparbanken tillhör undantaget bland bankerna, bådegenom att vara först ute och genom att erbjuda ett lågt pris.Det är också den enda banken som helt har separeratinternetmäkleriet (Nettrade) från den övriga verksamheten.Nettrade växer fort - bara sedan årsskiftet med 50 procent - ochhar nu 15.000 kunder.

Fondkommissionärerna

Även fondkommissionärerna ser både hot och möjligheter medinternet. Först ute var de fondkommissionärer som har en storandel privatpersoner bland kunderna: H&Q, Matteus och Nordiska.Precis som bankerna finns här en risk för kannibalisering av denbefintliga kundstocken. Matteus (med sitt Matteus Online) harhittills sett internethandel som ett alternativt sätt att handlapå för befintliga kunder och har därför inte lägre pris än försin vanliga telefonhandel. Enligt bolaget är en ny prisstrategidock på gång. Nordiska (Aktiedirekt) har givit sig in i priskriget blandinternetmäklarna. H&Q (H&Q Online) har valt en mellanväg mednågot lägre courtage på internet. Firman har dock nyligen tagitbeslut att knoppa av internetdelen, tillsammans med firmansfonddel. Syftet är att inte riskera intressekonflikt med dentraditionella verksamheten. Sannolikt spelar också det godabörsklimatet för all internetrelaterad verksamhet en roll förbeslutet. De stora fondkommissionärerna med inriktning mot institutioner-Alfred Berg, Carnegie, Aros med flera - lyser med sin frånvaropå internet. Det är förvånande därför att de, till skillnad motexempelvis bankerna, inte skulle kannibalisera på någonbefintlig kundkrets. Undantaget är Öhman, som med sitt Nordnet,var näst först ute på marknaden. Den här gruppen tjänar än sålänge stora pengar på att handla aktier åt stora institutioner.Och så länge de behåller sitt svala intresse för internethandeloch fortsätter efterfråga fondkommissionärernas analyser ochmäklare finns det ingen anledning att hoppa på internet, gårresonemanget. Men deras frånvaro på internet är nog också etttecken på att finansbranschen fortfarande är konservativ.

Frifräsarna

Teletrade och Avanza är två svenska bolag som inte ärtraditionella finansföretag utan helt och hållet koncentreratsig på aktiehandel via internet. I denna kategori finns ävenAktiespararnas egna tjänst, Aktiespar Online, som har flestkunder idag, samt amerikanska E-trade som i förra veckanlanserade sin tjänst i Sverige. För att snabbt tamarknadsandelar erbjuder E-trade gratis aktiehandel helasommaren. Det ger en tydlig vink om att marknaden är tuff ochatt inträdesbärriärerna är höga.Fördelen för de här frifräsarna är att de inte har några gamlakunder att ta hänsyn till. Därför kan de helt och hålletkoncentrera sig på att locka nya. Utvecklingen i USA talar fördessa oberoende internetmäklare: de har de visat sig merflexibla, snabbfotade och har sprungit ifrån de traditionellabankerna på området.Nackdelen är att de inte har lika stark balansräkning sombankerna, och därmed inte lika fritt spelrum att ge krediter,låna ut pengar etc. Avanza är mitt uppe i en nyemission (privateplacement), som ska dra in 120 friska miljoner. Teletrade harnoterat sin aktie för att få tillgång till kapitalmarknaden. Detär en inofficiell notering via Aragon och bolaget har ettbörsvärde runt 55 miljoner kronor.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom