Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Spelbolaget mitt i prick

2009-11-04 07:06

Spelbolaget Betsson redovisar envinst som ligger i linje med vad prognosmakarna väntat sig. Kvartalsvinsten uppgick till nära 80 miljoner kronor.

Betsson redovisar ett resultat före skatt om 79,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet (63,6). Enligt SME Direkts konsensussammanställning var 77,8 miljoner kronor väntat. Därmed blev utfallet 2 procent bättre än väntat.

Rörelseresultatet uppgick till 79,4 miljoner kronor (67,8). Betssons marknadsföringskostnader uppgick till 104 miljoner kronor i kvartalet (83,7). Spelöverskottet blev 253 miljoner kronor, precis i linje med förväntningarna i SME Direkts enkät.

Nettoresultatet blev 75,6 miljoner (63,6), motsvarande en vinst per aktie om 1:93 kronor (1:62).

Betssons spelöverskott uppgick till 253 miljoner kronor i det tredje kvartalet (204), vilket kan jämföras med väntade 253 miljoner kronor enligt SME Direkt.

Kasino visade upp ett spelöverskott på 173 miljoner kronor (127) och Poker 27,5 miljoner kronor (36,8). Väntat var 163 respektive 32,9 miljoner kronor.

Inom sportboken, Odds, redovisade Betsson ett spelöverskott på 41,4 miljoner kronor i kvartalet (32,5), vilket kan jämföras med SME:s snittprognos på 48,0 miljoner.Bruttoomsättningen inom Odds var 635 miljoner kronor (356) och marginalen efter fria vad 7,2 procent (9,9).

´Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick antalet aktiva kunder till 220.872 stycken, att jämföra med 185.321 stycken per den 30 juni.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom