Sportamore vänder till vinst

2016-02-18 11:44 Affärsvärlden SIX

Sportamore redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,9 miljoner kronor (-7,6) för det fjärde kvartalet 2015.

Resultatet efter skatt var 0,5 miljoner (-7,8), och resultatet per aktie blev 0,06 kronor (-0,93).

Nettoomsättningen var 175 miljoner (119).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35 miljoner kronor (-24).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom