Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SPP Fonder höjer svenska aktier till övervikt

2015-09-09 12:43

Den svenska börsen har fallit med drygt 10 procent sedan SPP Fonder beslutade sig för att minska ned sin vikt mot börsen från övervikt till normalvikt. Men nu gör kapitalförvaltningsjätten en omvändning.

"Vi har utnyttjat korrigeringen till att köpa svenska aktier och går från normalvikt till övervikt", skriver SPP i sin månadsrapport.

Annars gör fondbolaget inte några stora förändringar. Globala aktier har fortsatt övervikt i fonderna och oron har gjort att man köpt på sig mer aktier.

"Globala aktier föll med hela 7 procent i augusti på grund av oron i Kina. Makrobilden i de utvecklade länderna är fortsatt stabil med en stark konsumtionstillväxt i euroområdet och USA. Ovanstående samt att vi inte förväntar oss någon hårdlandning i Kina innebar att vi kunde utnyttja nedgången till aktieköp", skriver SPP.

När det gäller tillväxtmarknaderna är vikten fortsatt normal. Fokus i området är på huruvida Kina kommer att hårdlanda eller ej.

När det gäller räntor är det fortsatt undervikt för Sverige och globala obligationer medan krediter har normalvikt.

Aktier svarar för 40 procent medan penningmarknad, obligationer och alternativa investeringar har en andel om 20 procent vardera.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom