Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SSAB höjer utdelningen

2019-01-29 07:35
Foto: SSAB

Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 1,50 kronor (1,00), väntat var 1,50. 

Omsättningen uppgick till 19 251 miljoner kronor (17 017), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 18 695.

Rörelseresultatet blev 1 007 miljoner kronor (843), väntat rörelseresultat var 1 181. Rörelsemarginalen var 5,2 procent (5,0). 


Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 1 035 miljoner kronor (843), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 5,4 procent (5,0). 

Resultatet före skatt var 973 miljoner kronor (636). 

Resultatet efter skatt blev 699 miljoner kronor (341). 

Resultat per aktie hamnade på 0,67 kronor (0,32). 

SSAB föreslår 1,50 kronor i utdelning (1,00), väntat 1,50.
 

SSAB, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 19 251 18 695 3,0% 17 017
Rörelseresultat 1 007 1 181 -14,7% 843
Rörelsemarginal 5,2% 6,3%   5,0%
Rörelseresultat, ex eo 1 035     843
Rörelsemarginal, ex eo 5,4%     5,0%
Resultat före skatt 973     636
Nettoresultat 699     341
Resultat per aktie, kronor 0,67     0,32
Utdelning per aktie, kronor 1,50 1,50 0,0% 1,00

Konsensusdata från Factset

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom