Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SSAB:s vd efter kursraset: "Odramatiskt kvartal"

2018-07-20 13:23
Lågt ställda förväntningar. Vd Martin Lindqvist tror inte på en snabb återhämtning. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Ståltillverkaren SSAB:s halvårsrapport fick ett svalt mottagande i fredagens handel på Stockholmsbörsen, där aktien tog bottenplaceringen i storbolagsindexet OMXS30. Vd Martin Lindqvist ser dock ingen dramatik i kvartalssiffrorna.

"Det var ett ganska odramatiskt kvartal för mig. Resultatet var helt ok, med starka marknader i USA och Europa. Kanske har analytikerna underskattat fördröjningseffekterna mellan prishöjningar i marknaden och effekten på vårt resultat", säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.630 miljoner kronor för det andra kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning inför rapporten 1.816 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 8,5 procent, att jämföra med väntade 9,4 procent.

Ni spår fortsatt god efterfrågan i USA och högre realiserade försäljningspriser inom flera segment, och bara en viss säsongsmässig avmattning i Europa. Kan det bli ännu bättre, eller är det här toppen på stålkonjunkturen?

"Den underliggande efterfrågan i det tredje kvartalet är stabil i Europa, mycket god i USA och mycket god för Special Steels. Vi har en kontinuerlig dialog med våra kunder och vi förväntar oss nog att hela det andra halvåret ska blir rätt ok", säger Martin Lindqvist.

SSAB har gynnats av de tullar som USA infört på import av stål, vilket stängt ute lågprisaktörer och lett till höjda marknadspriser på grovplåt.

"Ur ett kortsiktigt, snävt SSAB-perspektiv har det varit positivt för oss. Av det vi säljer i USA tillverkas över 90 procent lokalt och det vi exporterar från Norden är unika produkter där vi har lättare att kompensera oss med höjda priser", kommenterar SSAB-chefen, som dock betonar att effekterna på medellång och lång sikt är osäkra och att bolaget principiellt är emot handelshinder.

SSAB meddelade på fredagsmorgonen att bolaget säljer den ryska delen av Ruukki Construction, en verksamhet som omsätter cirka 400 miljoner kronor årligen och som blev en del av SSAB i samband med fusionen med Rautaruukki.

Egentligen vill ni väl avyttra hela Ruukki Construction?

"Inte nödvändigtvis. Det vi sålt var en väldigt lokal affär, en verksamhet som passade dåligt in med resten av SSAB och det var skönt att få sälja den. Det känns alltid bra att renodla."

Blir det lättare att sälja hela Ruukki Construction nu?

"Jag har inte funderat i de banorna. Just nu har vi inget i pipelinen, men jag tycker att det vi gjort nu är rätt steg. Det var en förlustbringande verksamhet", säger Martin Lindqvist.

Med nuvarande starka kassaflöden går SSAB mot en situation då bolaget blir skuldfritt, en drastisk förändring jämfört med för ett par år sedan då den höga skuldsättningen var bolagets största problem.

Hur resonerar ni kring balansräkningens utseende framöver?

"Jag är lite konservativ och vill se pengarna på kontot innan jag börjar spendera dem. Vad vi säger är att på rullande tolvmånadersbas genererar vi ett kassaflöde på 6-7 miljarder kronor och där kommer vi att fortsätta ligga. Vi har i dagsläget inga uppenbara strategiska investeringar på agendan och får återkomma när vi nått våra mål", säger Martin Lindqvist.

Sett bortom de närmaste kvartalen lyfter SSAB-chefen fram Hybrit-projektet för framställning av fossilfritt stål, ett projekt som fått stöd med över en halv miljard kronor av Energimyndigheten. Totalt investeras 1,4 miljarder kronor i en pilotanläggning i Luleå av SSAB, LKAB, Vattenfall och Energimyndigheten. Anläggningen ska vara klar 2020 och därefter ska en fullskalig demonstrationsanläggning byggas med planerad produktionsstart 2025.

"Lyckas vi med det här, och det är jag övertygad om att vi gör, är det en riktig 'game changer' som innebär att vi blir helt koldioxidfria och tar bort 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp", säger SSAB-chefen.

Hur ska ni dra nytta av det gentemot kunderna?

"Vi möter ett otroligt stort intresse från kunder, men det handlar också om konstandseffektivitet. Vi är övertygade om att det kommer att bli allt dyrare att släppa ut koldioxid, så det är helt strategiskt rätt väg att gå", säger Martin Lindqvist.

Sitter du kvar som vd 2025 och ser det här hända?

"Det får jag hoppas, men det får du fråga styrelsen om. Jag har suttit i koncernledningen sedan 2001 och har inga planer på att ge upp", säger SSAB:s vd.

SSAB A handlades efter lunch på fredagen till omkring 41:20 kronor på Stockholmsbörsen, en nedgång med drygt 7 procent för dagen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom