Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SSM: "Domen påverkar inte vår syn på avtalen"

2018-07-12 13:55
Foto: SSM

Trots förseningar på över ett år i projektet West Side Solna ligger bostadsutvecklaren SSM:s syn på avtalens giltighet fast.

Det svarar presschefen Ann-Charlotte Johansson i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt.

Drygt 50 bostadsköpare i bostadsrättsföreningen West Wide Solna, som består av 252 bostadsrätter, har velat häva sina köp. SSM meddelade i mars att dess och föreningens uppfattning var att avtalen är giltiga och hävningarna ogrundade varpå resultateffekten bedömdes bli "marginell".

Nyligen dömde Stockholms tingsrätt till fördel för en köpare gentemot fastighetsbolaget och utvecklaren Savanas bostadsrättsförening. Enligt domen var en försening på sex till tio veckor rörande tidpunkt för upplåtelseavtal samt tillträde till lägenheten tillräckligt för att häva köpet.

"Det finns flera avgörande skillnader mellan omständigheterna i ärendet som var föremål för prövning i Stockholms tingsrätt och den uppkomna tvisten med ett antal bostadsköpare i Brf West Side Solna. En viktig skillnad är att Brf West Side Solnas förhandsavtal har en annan utformning än i det prövade målet", skriver Ann-Charlotte Johansson.

Hon lägger till att tingsrättsdomar inte är prejudicerande. De fungerar i regel alltså inte som vägledning i andra ärenden, påpekar hon.

"Den dom som Svenska Dagbladet hänvisar till från Stockholms tingsrätt uttrycker endast en enskild domares åsikt i den specifika tvisten och kan inte appliceras på situationen i Brf West Side Solna", fortsätter hon.

Utöver tvisten med köparna i ovan nämnda Solna-förening skrev DN för knappt en månad sedan att förseningen i Telefonplansprojektet Metronomen med 188 bostäder gör att en ny stämningsprocess mot SSM rycker allt närmare.

Både i Solna och Telefonplan har det handlat om över ett års försening av SSM:s beräknade tidpunkt för färdigställande.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom