Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

ST-Ericsson delas upp

2013-03-18 07:22

Ericsson och ST-Microelectronics har enats om en plan för samriskbolaget ST-Ericsson.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Huvudpunkterna från uppgörelsen är följande:

Ericsson kommer att ta över lte-produkter från ST-Ericsson, samt multimodeprodukter som stödjer 2g, 3g och 4g.

Övriga delar av ST-Ericsson kommer att tas över av ST-Microelectronics eller läggas ned.

Ericsson kommer att ta över cirka 1.800 anställda från ST-Ericsson medan ST Microelectronics tar cirka 950. Utöver det kommer omstruktureringar inom att ST-Ericsson påverka cirka 1.600 personer runt om i världen, varav cirka 500-700 i Europa, inklusive 400-600 anställda i Sverige.

Överföringen av de relevanta delarna av samriskbolaget väntas vara klar under det tredje kvartalet 2013. Carlo Ferro har fått ansvaret att leda arbetet i rollen som koncernchef för ST-Ericsson, med start den 1 april. Han är för närvarande operativ chef inom ST-Ericsson och efterträder Didier Lamouche som lämnar bolaget.

Övriga delar av ST-Ericsson kommer att tas över av ST-Microelectronics eller läggas ned.

Som tidigare kommunicerats har Ericsson gjort avsättningar om 3,3 miljarder kronor under 2012 som ska täcka kostnaderna relaterade till uppdelningen av ST-Ericsson.

När enheten för multimodeprodukter integrerats med Ericsson full ut under det fjärde kvartalet kommer det att rapporteras som ett enskilt segment.

"Vår bästa uppskattning är att segmentet kommer att redovisa en rörelseförlust om 0,5 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2013, primärt relaterat till utgifter för forskning och utveckling", skriver Ericsson.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom