Stabil svensk BNP-siffra

2011-09-20 08:40 Affärsvärlden Redaktionen

Enligt nya färska siffror från SCB går Sveriges ekonomi något bättre än väntat.

Sveriges BNP steg 4,9 procent under andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2010. Jämfört med föregående kvartal steg BNP med 0,9 procent.

Det visar de reviderade nationalräkenskaperna för andra kvartalet, enligt SCB.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP öka med 0,8 procent jämfört med första kvartalet, och med 5,1 procent jämfört med andra kvartalet 2010.

Enligt den preliminära beräkningen, som publicerades den 29 juli, ökade BNP med 1,0 procent jämfört med första kvartalet, och med 5,3 procent jämfört med andra kvartalet 2009.

Produktionen inom näringslivet ökade med 6,7 procent under andra kvartalet (+7,2 procent i den preliminära berökningen). Produktionen i de varuproducerande branscherna steg med 7,9 procent (+9,2) och i de tjänsteproducerande steg produktionen med 6,0 procent (+6,1). Produktionen i de offentliga myndigheterna ökade med 1,0 procent (+1,0).

Nationalräkenskaperna går från och med denna publicering över till att redovisas enligt näringsgrensindelning för SNI 2007.

Sysselsättningen, mätt i antal arbetade timmar steg med 1,7 procent under andra kvartalet (+1,8). Antalet sysselsatta steg 2,3 procent (+2,5). I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,9 procent (+2,2). Arbetsproduktiviteten ökade med 4,7 procent i näringslivet (+5,0).

BNP för det första kvartalet reviderades samtidigt till att visa en uppgång med 6,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010 (+6,4). I jämförelse med fjärde kvartalet 2010 steg BNP med oreviderade 0,8 procent

BNP för det fjärde kvartalet steg med reviderade 7,2 procent från motsvarande kvartal föregående år (+7,7) och steg med reviderade 1,2 procent jämfört med föregående kvartal (+1,6).

BNP ökade med reviderade 5,6 procent under helåret 2010 jämfört med 2009 (tidigare +5,7).

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS