Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stämma öppnar för nya krav i skandalbolag

2011-06-09 11:56

Skandalbolaget Countermine håller årsstämma under torsdagseftermiddagen. Det öppnar för nya skadeståndsprocesser mot det förra ledningen.

Idag samlas aktieägarna i det kraschade börsbolaget Countermine i advokatbyrån Delphis lokaler. Nu ska man ta ställning till om förre vd:n Christer Bergquist och styrelsen, med Björn Wolrath som ordförande, ska beviljas ansvarsfrihet eller ej.

Detta kan det vara början till fortsatta processer mot den tidigare ledningen.

Enligt uppgift till Affärsvärlden väntas de två storägarna Lage Jonason och Tedde Jeansson rösta för att inte ge den tidigare ledningen ansvarfrihet för år 2010.

Tidigare har bolagets revisor Magnus Brändström vid Öhrlings PriceWaterhouseCooper i årsredovisningen förklarat att han vare sig kunnat godkänna eller underkänna bolagets räkenskaper för 2010. Han förklarar sin tvekan med att det har rått oklarhet om vissa tillgångars värden i bolaget.

Att bolaget har varit i oordning framgår också av likvidatorn Per Berglöfs förvaltningsberättelse i årsredovisningen som stod klar i slutet av maj. Det heter där att bolaget och vissa dotterbolag saknar dokumentation, bland annat styrelseprotokoll, och att stor osäkerhet råder om värdet av en del tillgångar, främst de minröjare som sägs stå parkerade i det krigsdrabbade Libyen.

Bolagets förre vd Christer Bergquist kräver drygt 6 miljoner kronor i avgångslön från bolaget, framgår också av årsredovisningen.

Men om Christer Bergquist driver process så kan dagens väntade nej till ansvarsfrihet för Christer Bergquist och styrelsen också öppna för krav i motsatt riktning.

Bolagets likvidator Per Berglöf har flaggat för att ekonomiska krav kan komma att riktas mot den förra ledningen. Ett nej till ansvarsfrihet innebär också att enskilda aktieägare kan komma att rikta krav mot bolagets förra ledning.

Sedan tidigare har Erik Pensers förvaltningsbolag Yggdrasil krävt ledningen på cirka 32 miljoner kronor för att denna, enligt Yggdrasil, ska ha vilselett aktieköpare i samband med en emission år 2009.

Christer Bergquist och Björn Wolrath har motsatt sig kraven som de anser är felaktiga.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom