Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Starbreeze visar förlust

2016-05-18 07:56

Starbreeze redovisar ett resultat före skatt på -15 miljoner kronor (11) för det första kvartalet 2016.

Rörelseresultatet blev -9,5 miljoner (11).

"Kostnadsökningen jämfört med föregående år drivs i huvudsak av en väl genomtänkt acceleration av bolagets spelutvecklingsprojekt, såväl egna som inom ramen för förläggarverksamheten. Även kostnaderna för marknadsföring har ökat på grund av ökad aktivitet inför lansering av kommande titlar såsom Dead by Daylight och John Wick. Vidare har arbetet kring den omfattande affären med Smilegate drivit kostnader av engångskaraktär", skriver bolaget i rapporten.

Nettoresultatet uppgick till -15 miljoner kronor (8,1) eller -0,06 kronor per aktie efter utspädning (0,04).

Nettoomsättningen var 41 miljoner (48).

De totala intäkterna var 70 miljoner (61). Förutom omsättning ingår aktiverat utvecklingsarbete med 29 miljoner (7,6).

Utvecklingsprojekten drivs av både fler projekt samt högre aktivitet inom projekt som till exempel Overkills The Walking Dead och Geminose. Även teknikprojektet StarVR påverkar storleken på aktiveringen, skriver bolaget.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom