Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stark rapport från Ericsson

2018-10-18 07:33
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Ericssons tredje kvartal kom in över analytikernas högt ställda förväntningar. Men telekombolaget flaggar för ett svagare fjärde kvartal.

Ericssons justerade rörelseresultat blev 3,8 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2018.

Genomsnittet av 19 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 2,41 miljarder kronor.

Ericsson lämnar en uppdatering kring den process bolaget sedan 2013 befinner sig i med den amerikanska finansmyndigheten SEC och amerikanska justitiedepartementet, DOJ, gällande regelefterlevnad. Konsekvenserna kan bli "betydande".

Ericsson skriver att bolaget har identifierat fakta som är relevanta för undersökningen och dessa har vidarebefordrats till myndigheterna.

"Även om det inte går att avgöra hur länge diskussionerna kommer att pågå, tror vi baserat på de fakta vi delat med myndigheterna att de troligen kommer att resultera i monetära och andra åtgärder", skriver Ericsson vd Börje Ekholm i rapporten.

"Omfattningen av dessa åtgärder går inte att bedöma nu, men de kan komma att bli betydande", fortsätter han.

Ericsson spår även att utgifterna för forskning och utveckling kommer att öka under det fjärde kvartalet.

"För att ytterligare stärka teknikledarskapet kommer FoU-utgifterna att öka, främst inom Networks, under fjärde kvartalet", skriver bolaget.

Avseende kostnaderna flaggar Ericsson även att kostnaderna för fälttester, relaterade till 5G, kommer att öka och bolaget betonar även att omkostnaderna ökar normalt säsongsmässigt mellan det tredje och fjärde kvartalet.

Apropå försäljningen skriver Ericsson att "tack vare stark sekventiell försäljningsökning under tredje kvartalet förväntas lägre säsongsmässig variation än normalt för Networks under fjärde kvartalet". I sammanhanget påminnse om att tillväxten mellan tredje och fjärde kvartalet 2017 var 17 procent.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent, mot snittestimatet om 4,8 procent, och den justerade bruttomarginalen var 36,9 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 36,2 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 3,2 miljarder kronor, mot snittestimatet 0,84 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 53,8 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront Data på 49,8 miljarder kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom