Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Stark rapport från Itab

2018-02-06 15:08
Foto: designer491 / Alamy/IBL

Itabs resultat fick sig en rejäl skjuts uppåt av flera engångsposter i koncernen-.

Butiksinredningsföretaget Itab redovisar ett resultat efter skatt på 80 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (30). Resultatet per aktie uppgick till 0:77 kronor (0:21).

 

Rörelseresultatet blev 118 miljoner kronor (53).

 

Koncernen har påverkats positivt med en nettoeffekt om 35 miljoner kronor avseende omvärdering av tilläggsköpeskilling relaterat till förvärvet av La Fortezza samt strukturkostnader i det fjärde kvartalet. Fjärde kvartalet 2016 belastades med strukturkostnader om 89 miljoner kronor.

 

Nettoomsättningen uppgick till 1.641 miljoner kronor (1.766).

 

En utdelning om 1:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (1.75).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom