Stark rapport från Net Ent – höjer utdelning

2017-02-16 07:51 Direkt Affärsvärlden
Foto: Net Ent

Spelutvecklaren Net Ent redovisar ett rörelseresultat på 156 miljoner kronor. Väntat var 143 miljoner, enligt SME Direkts konsensussammanställning.

Intäkterna uppgick till 400 miljoner kronor, mot väntade 406 miljoner, och rörelsemarginalen blev 39 procent. Där låg konsensusprognosen på 35,1 procent.

Net Entertainment föreslår en utdelning om 2:25 kronor per aktie. Väntat bland analytikerna var i snitt 1:61 kronor.

Styrelsen föreslår överföring till aktieägarna om 2:25 kronor per aktie (1:33), mot väntade 1:61 kronor. Styrelsen avser föreslå att överföringen sker genom ett automatiskt aktieinlösenprogram.

asinospelleverantören Net Ent tecknade avtal med 13 nya kunder under det fjärde kvartalet, medan 12 nya kunders kasino driftsattes. Det framgår av rapporten.

Vid utgången av kvartalet hade Net Ent avtal med 31 nya kunder som ännu inte driftsatts.

Net Ent spår högre kostnader

För första kvartalet 2017 förväntar sig Net Ent intäkter i linje med fjärde kvartalet 2016. Det framgår av rapporten.

Intäkterna i det fjärde kvartalet nådde 400 miljoner kronor.

Enligt SME Direkt väntades 427 miljoner kronor i intäkter för det första kvartalet.

För resten av 2017 ser bolaget förutsättningar för fortsatt god tillväxt, tack vare en stark pipeline med nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och nya kunder som ska driftsättas, samt vår satsning i Nordamerika.

Net Ent förutser även högre kostnader och ett fortsatt investeringsbehov under 2017.

Enligt SME Direkt väntades en försäljningstillväxt om 20,5 procent under 2017 jämfört med 2016 och högre kostnader samt ett större investeringsbehov under 2017 jämfört med 2016.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom