Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stark rapport från Tethys Oil

Stor potential. Tethys Oil tar plats i vår portfölj. Foto: Hasan Jamali

"Mot bakgrund av Tethys Oils starka operativa och finansiella ställning föreslås en extrautdelning", skriver vd Magnus Nordin i bolagets bokslutskommuniké.

Oljebolaget Tethys Oil redovisar ett rörelseresultat på ebitda-nivå på 19,7 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2017 (18,2). Resultatet efter skatt blev 11 miljoner dollar för det (4,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:32 dollar (0:14).

Intäkterna uppgick till 30,1 miljoner dollar (28,5).

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 2:00 kronor per aktie (1:00). Vidare föreslås en extraordinär kapitalöverföring om 4:00 kronor per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2018.

Utdelningsförslaget görs "mot bakgrund av Tethys Oils starka operativa och finansiella ställning" och extrautdelningen är "i enlighet med Tethys Oils långsiktiga kapitalstrukturmål", skriver bolagets vd Magnus Nordin i vd-ordet i rapporten.

Tethys hade en nettokassa på 42 miljoner dollar i slutet av det fjärde kvartalet.

Direkt Affärsvärlden

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom