Stark start på året för M&A

2016-03-10 10:10 Affärsvärlden SIX

De nordiska marknaderna för fusioner och förvärv har haft en stark start på 2016, med tillkännagivna affärer och transaktioner till ett totalt värde av 13,9 miljarder euro.

Inkommande affärer ökade till ett totalt värde på 12,9 miljarder euro, en ökning med 328 procent jämfört med samma period 2015.

Det skriver Mergermarket inför dagens M&A Forum.

Värdet av inkommande transaktioner mer än fyrdubblades jämfört mot samma period 2015, och värdet av utgående transaktioner ökade med 202 procent

Hittills i år har Sverige och Danmark varit de mest aktiva länderna med 39 respektive 35 tillkännagivna affärer. Sverige har attraherat ett större totalt värde, med transaktioner till ett totalt värde av 9,6 miljarder euro med svenska företag som mål, att jämföra med 1,6 miljarder euro i Danmark.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom