Starka amerikanska jobbsiffror

2016-03-04 13:31 Affärsvärlden SIX
Foto: AP Photo/Rich Kareckas, file/TT

Antalet arbeten utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 242.000 personer i februari.

Marknadens prognos var en ökning i sysselsättningen med 190.000.

Utfallet för januari revideras till +171.000 (preliminärt +151.000). Utfallet för december revideras till +271.000 från +262.000. Den totala upprevideringen för de båda månaderna uppgick därmed till 29.000.

Arbetslösheten uppgick till 4,9 procent i februari, väntat var 4,9 procent. Utfallet för januari var oreviderade 4,9 procent.

Ett bredare arbetslöshetstal, vilket inkluderar deltidsarbetare eller de som slutat leta arbete, sjönk till 9,7 procent, från 9,9 procent föregående månad. Det var den lägsta nivån sedan maj 2008.

Arbetskraftsdeltagandet uppgick till 62,9 procent, jämfört med 62,7 procent månaden innan. Det var det högsta arbetskraftsdeltagandet på ett år.

Sysselsättningen i den privata sektorn steg med 230.000 personer, jämfört med väntade +185.000. ADP-statistiken har tidigare indikerat att sysselsättningen inom den privata sektorn ökade med 214.000 jobb i februari.

Den genomsnittliga timlönen var -0,1 procent. Väntat var en ökning på 0,2 procent. Under närmast föregående månad var timlönerna +0,5 procent.

I årstakt var timlönerna +2,2 procent.

Den genomsnittliga arbetsveckan för arbetare inom den privata sektorn sjönk med 0,2 timmar till 34,4 timmar, vilket var den kortaste arbetsveckan sedan januari 2014.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom