Starka BNP-siffror lyfter kronan

2016-02-29 12:06 Affärsvärlden SIX

Kronan stärktes brett och svenska obligationsräntor steg ett par punkter efter att BNP-statistiken för det fjärde kvartalet under morgonen överraskat rejält på uppsidan.

De svenska räntorna har sedan dess fallit tillbaka något i linje med den rådande riskaversionen som lett till ett par punkter lägre räntor i Tyskland och USA.

Sveriges BNP-tillväxt var enligt SCB 4,5 procent under kvartalet, vilket var mer än marknadens förväntan om 3,6 procent enligt SIX News analytikerenkät. Jämfört med det tredje kvartalet ökade BNP med säsongsrensade 1,3 procent, vilket var mer än väntade +0,8 procent.

"Återigen har svensk tillväxt visat sig vara betydligt starkare än Riksbankens prognos och detta understryker vår syn om att tillväxten och en stramare arbetsmarknad gradvis kommer att få Riksbankens fokus framöver", kommenterade SEB-ekonomen Olle Holmgren, som inte tror att det kommer några fler stimulanser från Riksbanken den här cykeln.

"Enligt vår syn krävs det negativa överraskningar för den internationella återhämtningen och/eller en betydligt starkare krona för att utlösa fler åtgärder", skriver Holmgren.

Den kinesiska centralbanken, PBOC, överraskade marknaderna med att sänka reservkravet för bankerna med 50 punkter till 17,00 procent, vilket ledde till att dagens riskaversion mildrades något. De kinesiska börserna hade tidigare fallit en del på besvikelse från frånvaron av tydliga budskap från helgens G20-möte.

"Åtgärden från PBOC kan mycket väl ha varit en reaktion till dagens handel då kinesiska beslutsfattare fortsätter försöka stabilisera sina finansmarknader", kommenterar BK Asset Manegement.

"Det är svårt att säga om åtgärden kommer att ha någon meningsfull effekt långsiktigt och risken är att den inte kommer att ha det, då Kinas kreditproblem är strukturella snarare än cykliska och kräver en seriös uppstädning i balansräkningen", tillägger BK.

Samtidigt inkom även preliminära inflationstal från euroområdet som stärkte förväntan om ytterligare åtgärder från ECB vid det penningpolitiska mötet nästa vecka. Konsumentpriserna i EMU var ned 0,2 i årstakt under februari månad, mot väntade 0,0 procent. Även kärn-KPI var under förväntan. Euron, som redan innan hade tappat en del mot dollarn, försvagades ytterligare på beskedet.

"Deflation skulle innebära en katastrof för euroområdet då bördan från (de höga) skulderna skulle öka. Därför kommer ECB att fortsätta lätta på penningpolitiken betydligt", kommenterar Nordea statistiken.

I övrigt på valutamarknaden noteras yenen något starkare efter helgens G20-möte. Mötet i Shanghai för G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer gav få avgörande resultat, enligt Carl Hammer, chefsstrateg vid SEB.

Man kunde inte enas om en gemensam plan för att stötta global ekonomi via ökad finanspolitisk stimulans, ett förslag som Tyskland riktade skarp kritik mot, noterar Carl Hammer som i ett marknadsbrev beskriver mötesutfallet som tunt.

G20-länderna skrev i kommunikén från mötet att den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter, men att den förblir ojämn och inte når upp till ambitionerna om en stark, hållbar och balanserad tillväxt.

Måndagen har gått i bruttonationalproduktens tecken där den även för Danmarks vidkommande steg något mer än väntat under det fjärde kvartalet. Finlands dito uppvisade +0,6 procent i årstakt och tillväxten i det föregående kvartalet reviderades även upp från -0,2 procent till +0,3 procent i årstakt.

Irland ser ut att kunna bli nästa euroland där förhandlingarna om att bilda regering blir komplicerade. Regeringskoalitionen i landet har erkänt sig besegrad i helgens parlamentsval, som dock inte producerade något tydligt regeringsalternativ.

För första gången är nu över hälften av de japanska väljarna missnöjda med regeringens ekonomiska politik Abenomics, enligt en färsk undersökning som Nikkei News rapporterar om. Stödet för Abenomics har nu sjunkit till rekordlåga 31 procent. Misstron mot den ekonomiska politiken uppges ha ökat i takt med yenförstärkning och börsfall på senare tid. I morse kom japansk statistik som var blandad.

Morgonens tyska detaljhandelssiffror var spretiga med stora revideringar av tidigare utfall.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom