Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Starka jobbsiffror från USA

2017-05-03 14:26
Foto: All over press

Antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 177.000 personer i april enligt en undersökning från ADP Employer Services, rapporterar Bloomberg News.

Enligt Bloomberg News enkät väntade marknadsaktörer att sysselsättningen skulle öka med 175.000 personer enligt denna mätning.

Konsensusprognosen inför den officiella arbetsmarknadsrapporten pekar mot att antalet sysselsatta totalt ska ha ökat med 190.000 i april jämfört med månaden före, med en ökning på 190.000 i privat sektor.

Månaden före steg sysselsättning i ADP-undersökningen med reviderade 255.000 personer (263.000). Det kan jämföras med en uppgång om 98.000 i den totala sysselsättningen i den officiella arbetsmarknadsstatistiken, och en uppgång med 89.000 i privat sektor.

ADP-undersökningen visade att sysselsättningen i företag med upp till 49 anställda, ökade med 61.000 i april. I företag med 50-499 anställda ökade sysselsättningen med 78.000, och i företagen med över 500 anställda ökade sysselsättningen med 38.000 personer.

Bland tjänsteproducenter ökade antalet sysselsatta med 165.000 personer i april medan antalet sysselsatta i varuproducerande företag ökade med 12.000.

I byggindustrin minskade sysselsättningen med 2.000, inom tillverkningsindustrin ökade sysselsättningen med 11.000, inom finansbranschen ökade sysselsättningen 2.000 och inom handel, transport ökade sysselsättningen med 5.000 personer. Företagstjänster steg med 72.000.

Mark Zandi, chefekonom vid Moody's Analytics, som tar fram statistiken tillsammans med ADP, konstaterade i en kommentar att jobbtillväxten dämpades i april på grund av en nedgång i byggsektorn och detaljhandeln.

Svagheten i byggsektorn är en effekt av att aktiviteten i sektorn tidigare i år har varit ovanligt hög på grund av en mild vinter. Inom detaljhandeln uppges sysselsättningen i fysiska butiker ha minskats i spåren av ökad konkurrens från e-handel.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom